عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با عنایت به عوامل متعدد در افت تحصیلی این تحقیق در نظر دارد عوامل محتوای کتب درسی - دیدگاه دانش‌آموزان - معلمان و اولیاء آنها را در ارتباط با دروس پنجم ابتدایی بررسی نماید همچنین این دیدگاهها با میزان درصد تجدیدی در این پایه مقایسه نماید محقق در نظر دارد در گزارش پایانی خود برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان راههای دستیابی به موفقیتهای تحصیلی را ترسیم نماید همچنین کاستیهای کمی و کیفی احتمالی دروس این پایه را به آموزش و پرورش بازگو نماید. ...

چکیده ندارد.

این طرح در سطح دانشگاه شهید چمران صورت گرفته و در سال تحصیلی 72-73 به اجرا در می‌آید. هدفی را که بطور کلی دنبال می‌کنیم ارزشیابی و کیفیت اجرای واحد تربیت بدنی (1) می‌باشد. بدین لحاظ طرح سئوالاتی بصورت پرسشنامه تلاش گردیده تا اهداف طرح که همان سئوالات ویژه شامل روش تدریس ، نحوه اجرا ، میزان فراگیری حرکات ورزشی و زمان تشکیل کلاس است ، تدوین شده است . این پرسشنامه براساس نظرات دانشجویان و مربیان دانشگاه شهید چمران تشکیل شده و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده‌ها موقعیت این واحد درس ...