عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

درسالها اخیر شیوع بیماریهای باکتریایی درختان میوه هسته دار باعث افزایش زوال درختان در مناطق متعددی از کشور شده است. در این بررسی نمونه هایی از نواحی آلوده به شانکر جمع آوری شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و پس از بررسی دقیق اقدام به جدا سازی، خالص سازی بر روی محیط های ‏‎YNA,NA,SNA‎‏ کشت شد. باکتریهای مورد نظر دارای کلنی هایی به رنگ سفید لعابدار، زرد بدون لعاب بودند. برخی دارای فوق حساسیت بود و برخی این خاصیت را نداشتند. بر اساس آزمونهای انجام شده باکتری های فوق در جنس ‏‎Erwin ...

با توجه به پراکندگی و منشا اولیه درختان میوه هسته دار که در محدوده، معتدل دمایی بین عرض های 30 تا 50 درجه شمالی می باشند و لذا تمام مناطق خنک و میوه خیز ایران در این محدوده قرار دارد قطعا ارقام و حتی گونه ها وحشی و اهلی فراوانی از درختان میوه هسته دار را می توان در آن یافت. در این راستا و با هدف شناسایی، جمع آوری، حفظ و نگهداری و ارزیابی ذخایر ژنتیکی هر یک از گونه های درختان میوه هسته دار جهت کاربرد در برنامه های بهنژادی آینده با استفاده از دیسکریپتور ویژه هر هسته دار، با در ...

به منظور بررسی قارچهای عامل مرگ و میر نهالهای درختان میوه هسته‌دار در طول و فصل زراعی از خزانه‌های یکساله و دو ساله واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و همچنین خزانه‌های خصوصی که عمدتا در مناطق شاهرود، بسطام، پست بسطام و زیر اتاق می‌باشند بازدید بعمل آورده و نهایتا که علائم بوته میری دارند. نه بطور تصادفی جمع‌آوری و در آزمایشگاه مورد طالعه قرار می‌گیرند. در سال دوم اجرا طرح آزمایشات مربوط به بیماریزائی بر روی ریشه نهالهای چهل روزه و شناسایی گونه‌های جدا شده از صورت خواهد پذیرفت . ...

در استان آذربایجان شرقی از سلا 1376 نسبت به جمع آوری ژنوتیپهای بومی درختان میوه هسته دار اقدام گردید . ارزیابی درختان با ثبت مشخصات میوه و خصوصیات رویشی بر اساس دیسکریپتور بین المللی انجام گردید که در مجموع 74 ژنوتیپ بادام، 48 ژنوتیپ زردآلو، 17 ژنوتیپ گوجه و آلو و 27 ژنوتیپ هلو شناسایی و پس از انجام مطالعات اولیه درمحل اصلی نهایتا در سال 79 از آنها پیوندک تهیه و در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند بر روی پایه های بذری پیوند گردیدند . در سال 80 از ژنوتیپهای جمع آوری شده کلکسیونها ...

در طی سال 1372 جمعا تعداد 3 ماموریت به نقاط شمالی و شمال شرقی کشور جهت جمع‌آوری نمونه انجام شد. در طی این سال همچنین کلیه نمونه‌های هرباریومی مربوط به زنگهای درختان میوه هسته‌دار در مجموعه قارچهای ایران در اوین و مجموعه قارچهای دانشکده کشاورزی کرج مورد بررسی قرار گرفت . با بررسی نمونه‌های جمع‌آوری شده و نمونه‌های هرباریومی مشخص گردید که برخلاف نظرات موجود عامل اصلی زنگ درختان میوه هسته‌دار در ایران Pruni-spinosae Tranzschelia نبوده و T.discolor است . همچنین با بررسی نمونه‌های ...

خشکیدگی سرشاخه ها و زوال درختان میوه هسته دار بخصوص زردآلو، گیلاس و بادام به صورت گسترده بین سالهای 1374-1377 در مناطق مختلف باغات استان های آذربایجان غربی، سمنان و کرمان مشاهده شده است. علائم بیماری در استان های سمنان و کرمان به صورت ضعیف عمومی درختان همراه با تنگ شدن و تغییر رنگ برگ ها به زردی، پوسیدگی ریشه و بعضا طوقه همراه با ظهور صمغ در اطراف شانکر طوقه ظاهر می گردد. در استان آذربایجان غربی نیز علائم بیماری به صورت خشکیدگی سرشاخه های یکساله و گلها همراه با تراوش صمغ و مو ...

خشکیدگی‌های گسترده در درختان میوه هسته‌دار بخصوص زردآلو-بادام و گیلاس در طی چند سال اخیر در مناطق مختلف استان سمنان مشاهده شده است . برای شناسایی عامل یا عوامل بیماریزا از ریشه‌های اصلی فرعی آوند در شاخه‌ها، محل شاندها و ناحیه طوقه درختان بیمار نمونه ربودی انجام شد. در طی جداسازیهای قارچهای Vertieillium dohliae از سرشاخه‌های زردآلو به Phytophthora cactorum از طوقه پوسیدن درختان بادام، زردآلو و گیلاس و قارچ Cxtospora spp از سرشاخه‌های خشکیده گیلاس و زردآلو بدست آمد. پس از مایه ...

این بررسی طی سالهای 82-1381 به منظور شناسایی باکتریهای بیماریزای برخی درختان میوه هسته دار ( گیلاس ، گوجه سبز و آلو ) در استان گیان انجام شد . نمونه برداری از آنها مختلف ( تالش ، هشتپر، آستانه اشرفیه و لاهیجان ) صورت پذیرفت . علائم ظاهری بیماری درختان آلوده به صورت زخمهای نکروتیک ، ترشح صمغ روی جوانه ها ، سرشاخه ها و تنه مشاهده گردید. و جهت جداسازی عوامل بیماریزای باکتریایی ، نمونه ها از بافتها آلوده جوانه ، برگ ، شاخه و تنه تهیه و روی محیطهای کشت حاوی آنتی بیوتیک اکتیدیون ...

خشکیدگیهای گسترده در درختان میوه هسته‌دار بخصوص گیلاس و هلو در طی چند ساله اخیر در مناطق مختلف استان تهران مشاهده شده است . علائم بیماری بصورت ضعف عمومی درختان، تنک شدن و تغییر رنگ برگها، و پوسیدگی ریشه و بعضا طوقه همراه با ظهور صمغ در اطراف شانکر طوقه ظاهر می‌گردد. ریشه‌های اصلی و فرعی بویژه ریشه‌های موئین تیره رنگ و دچار پوسیدگی می‌گردند و بتدریج در طی ماههای گرم سال خشک می‌شوند. طی سالهای 74 و 1373 ضمن بازدید از باغها نمونه‌های بافتهای آلوده طوقه و ریشه درختان جمع‌آوری و ب ...