عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این بررسی در چهار مرحله انجام گردید. مرحله جمع‌آوری اطلاعات و سوابق، مرحله نمونه‌برداری صحرایی، مرحله آزمایشات خاک‌شناسی و تجزیه برگ و مرحله تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه‌گیری. در مرحله اول، اطلاعات مختلف هواشناسی، زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، پستی و بلندی و جنگل‌شناسی منطقه مورد مطالعه جمع‌آوری شدند.در مرحله دوم، چهار سری از جنگل تحقیقاتی واز واقع در شهرستان نور مازندران که دارای توده‌های خالص و آمیخته سرخدار بودند، انتخاب شدند. در هر سری یک قطعه نمونه‌برداری به مساحت پنج هکتار پیاد ...

نظر به اینکه چند سالی است در مراکز پژوهشی دنیا از برگ و پوست درختان سرخدار ماده تاکسول اخذ می‌کنند و جهت درمان سرطان از آن استفاده می‌شود. و چون در جنگل‌های شمال درختان سرخدار چه بصورت پراکنده و چه بصورت اجتماعی موجود است و تاکنون هیچ بررسی دقیق علمی از نظر رویشگاه آن به عمل نیامده که اطلاعات کافی از این گونه داشته باشیم و بتوانیم آن را با مطالعات سایر کشورهای مقایسه نمائیم و چون امکان کاشت آن در نهالستان‌ها مقدور است لذا ضرورت اجرای این طرح می‌تواند راه‌گشای این مسئله باشد. ...

چکیده ندارد.

از پوست درختی بنام سرخدار ماده جدید ضد سرطانی پیدا کرده اند که تاکسول نامیده شده است . اثرات ویژه بیولوژیک تاکسول بسیار مهم بوده و علیرغم مشکلات تولید آن، امید بسیار می رود که این دارو کاربرد بالینی گسترده ای به عنوان یک داروی ضد سرطان پیدا کند. ...