عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از ابتدای تاریخ تاکنون آب به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای انسان همواره مورد توجه بشر بوده است. با توجه به اهمیت تامین آب سالم، سامانه‌های تأمین، انتقال و توزیع آب شهری از جمله زیرساخت‌های اساسی هر جامعه محسوب ‌گردیده که مستقیماً با نیازهای حیاتی و اولیه افراد جامعه در ارتباط می باشد. یکی از اجزاء اصلی سامانه‌های تأمین، انتقال و توزیع آب شهری تصفیه خانه‌های آب هستند. واحدهای تصفیه آب به دلیل متمرکز بودن، ماهیت نقششان در سیستم (تضمین آب باکیفیت مناسب) و سطح وسیع تأثیرپذیر آن ...

یکی از عوامل زیانبار محیط کار در صنایع تولید پودرهای معدنی نفوذ غبار به هوا و تنفس آن توسط کارگران می‌باشد که بیماریهای مختلف تنفسی را به دنبال دارد. دستگاههای مختلفی برای جذب و دور کردن ذرات غبار پراکنده در هوای تنفسی کارگران طراحی و موجود می‌باشند. این دستگاهها ذرات را پس از این که در هوا نشت کردند جذب، جمع‌آوری و دور می‌نماید که اکثرا دارای هزینه‌های اضافی و کارائی محدودی می‌باشند. طراحان اکثر کارخانجات پودرهای معدنی را به نحوی طراحی می‌کنند که در شروع کار هیچ گونه غباری ا ...

با گذر زمان مسائلی که نیاز به پردازش دارند با روندی در حال رشد، بزرگ‌تر و پیچیده‌تر (از لحاظ محاسباتی) می‌شوند و در نتیجه با استفاده از توان پردازشی در دسترس، زمان مورد نیاز جهت پردازش آن‌ها بسیار طولانی خواهد شد. شبیه‌سازها و یا مسائلی که نیاز به شبیه‌سازی دارند از این دست مسائل هستند. با توجه به این رشد پیچیده‌گی مسائل، تقاضا برای افزایش توان پردازشی، بیشتر و بیشتر می‌شود. براورد قابلیت اطمینان سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری نمونه‌ای از مسائلی است که امروزه به دلیل گسترش ...

سیستم مترو از جمله سیستم‌های زیربنایی در صنعت حمل و نقل می‌باشد که ممکن است در معرض خطر حریق، سیل، زلزله و حوادثی مشابه قرار بگیرد و علاوه بر ایجاد خسارات و تلفات فاجعه‌بار، باعث ایجاد شوک به جامعه گردد. وقوع حریق در سیستم مترو را می‌توان در زیرسیستم‌های قطار و ایستگاه تقسیم‌بندی و بررسی کرد. در این تحقیق از روش‌های تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) و درخت رویداد (ETA) برای ارزیابی مقایسه‌ای ریسک حریق در پست‌های یکسوساز (RS) و پست‌های توزیع نیرو و روشنایی (LPS) ایستگاه‌های مترو ...

با توجه به توسعه روزافزون صنایع و اهمیت نگهداری و تعمیرات بر دوام و پابرجایی صنایع و سودآوری آن‌هاو همچنین برای افزایش میزان قابلیت اطمینان تجهیزات کارخانه صنایع معدنی بایستی سیستم نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان را در قسمت نگهداری و تعمیرات پیاده‌سازی کرد. لذا در این پایان‌نامه قصد داریم به کمک تکنیک نگهداری وتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) با در نظر گرفتن خطاهای انسانی وشناسایی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان بر اساس منطق فازی و همچنین شناسایی عوامل موثر بر ق ...