عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت پایان نامه های دفاع شده رشته های روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی بر اساس استانداردهای انجمن رواشناسی آمریکا در طول سال های 1388 تا1386 می باشد.روش تحقیق از نوع توصیفی بوده است.از بین کلیه پایان نامه های انجام شده در طول سالهای 1386 تا 1388 در هر یک از 4 رشته روانشناسی این دانشکده (روانشناسی بالینی،روانشناسی عمومی،روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،روانشناسی تربیتی)به روش نمونه گیری تصادفی ...

در هر رشته تحصیلی ارجاع به منابع دیگر امری معمول و در عین حال ضروری است و نویسندگان در هر رشته ای از آن برای قدرت بخشیدن به نظرات و ادعاهای خود استفاده می کنند. در ضمن استناد به منابع دیگر نشانه ی تعلق آن شخص به جامعه گفتاری خاصی میباشد. این تحقیق تفاوت های بین رشته ای از لحاظ استفاده از استناد به منابع دیگر در بخش بحث پایان نامه های ارشد را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا قسمت بحث در شصت پایان نامه که توسط دانشجویان ارشد دانشگاه تبریز و دانشگاه ارومیه در دو گونه ...

درس نقاشی در رشته آموزش هنرهای تجسمی در مقطع کارشناسی یکی از دروس کلیدی و پایه برنامه درسی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم می باشد.سرفصل های موجود مربوط به این واحد درسی که در دانشگاه جامع فرهنگیان تدریس می شود؛تکراری بوده و روزآمد نمی باشدو همچنین نیازهای دانشجومعلمان را برآورده نمی کند و همچنین به ضرورت توجه به ویژگیهای بومی مناطق مختلف ایران در برنامه درسی معلمان توجه نشده است.ضرورت بررسی سرفصلهای این واحد درسی زمانی آشکار می شود که مطالعه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اهد ...

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان تاثیر مدرک کارشناسی‌ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی بر فارغ‌التحصیلان در ایران از ابعاد مختلف است. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر مدرک کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی بر پیشرفت علمی، توسعه تخصص موضوعی، اشتغال، ویژگی‌های فردی، مهارت‌ها و قابلیت‌ها، و فعالیت‌های علمی فارغ‌التحصیلان ایرانی پرداخته است. روش بررسی: روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شام ...

چکیده یک امر ضروری و نخستین بخش هر مقاله تحقیقی است ؛ که بعد از عنوان مقاله و قبل از مقدمه ی آن می آید. چکیده پیش گزارش مختصری از پژوهش و نیز اطلاعات موجز و دقیقی از مقاله ی کامل را در اختیار خوانندگان قرار می دهد که بیانگر این است که آیا مقاله ارزش توجه بیشتری دارد؟ هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد به زبانهای انگلیسی و فارسی در دو رشته ی روان شناسی و جامعه شناسی است. پیکره ی پژوهش (corpus) شامل 60 چکیده ی کارشناسی ارشد می باشد، 30 چکیده ی ...

هدف این تحقیق بررسی سوء‌رفتار در پایان نامه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی از دید استادان و دانشجویان این مقطع بود. روش پژوهش توصیفی، از نظر اجرا پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. شیوه‌ی جمع آوری داده ها میدانی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته‌ بود که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی کشور تأیید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ حاصل از داده‌های 101 پرسشنامه، 0/87 محاسبه شده بود. پرسشنامه با مقیاس 5 ارزشی طیف لیکرت طراحی شده بود. جامعه آما ...

آزمون های چهار گزینه ای، از سال 1371 تا به امروز تنها نوع آزمون پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها بوده است و حدیث از دروس تخصصی این آزمون ها در رشته علوم قرآن و حدیث به شمار می رود. سوالات این آزمون ها باید مانند سایر امتحانات با معیارهای ویژه طرح سوال چهار گزینه ای که در کتاب های روان سنجی و ارزشیابی آموزشی مطرح شده است مورد ارزیابی و نقد قرار گیرد. وجود برخی آسیب ها در میان سوالات این آزمون ها، ضرورت این ارزیابی را دو چندان می کند. هدف این پژوهش علاوه بر بررسی ...

این پژوهش به منظور شناسایی روش‌های پژوهش مورد استفاده در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشدِ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تغییرات گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد با گذشت زمان در استفاده از هر یک از روش‌های پژوهش، و پیش‌بینی تغییرات این نوع گرایش روش‌شناختی در آینده صورت گرفته است. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی 413 پایان-نامه‌‌ی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی موجود در کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های تهران، شیراز، شهیدچمران و فردوسی طی سال‌های 1378-1390 است. این پژوهش ...