عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر شاخص های بی هوازی و نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیرفعال بود. نقطه شکست ضربان قلب نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی هوازی و تنظیم برنامه های تمرینی دارد 16 نفراز دختران جوان غیرفعال با دامنه سنی ( 03/25±1/23 ) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه تجربی (8= n) و کنترل(8= n ) تقسیم شدند. این تحقیق شامل دو مرحله بود. هر دو گروه در مرحله اول پروتکل وابسته به فرد(آغاز پروتکل تمرینی با70درصد ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوار ...