عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال 1373 ، 1331 نفر از دختران دانش آموز مدارس شرق تهران برای تعیین مراحل مختلف بلوغ مورد معاینه قرار گرفتند. نتایج حاصله با نتایج مطالعه مشابه -که در سال 1362 در همان مدرسه‌ها انجام شده بود-مقایسه شد. شروع جوانه پستان از 7 تا 15 سالگی و به طور متوسط 10/6+-1/3 سالگی، ظهور موهای زهار(Pubis) از 7 تا 15 و به طور متوسط 10/2+-1/3 سالگی بود. در 12 سالگی در 93 درصد دختران رشد پستان و در 84 درصد آنان موهای زهار ظاهر شده بود. اولین قاعدگی بین 10 تا 17 سالگی و به طور متوسط 12/9+-1/2 ...

خلاصه نتایج بدست آمده در مورد همسان همسری -1 مفهوم همسان همسری سنی بعنوان یک قاعده در جامعه ایرانی مصداق ندارد قاعده در این مورد برابری و همسانی نیست بلکه وجود فاصله سنی به نفع مرد است . -2 میل به همسان گزینی طبقاتی (منزلتی در مادران تهرانی شدیدتر است تا در دختران آنها. در حالیکه میل به همسان همسری تحصیلی در دختران قوی‌تر است تا در مادران آنها، مادران بیشتر به برتری تحصیلی شوهر -3 میل به همسان گزینی منزلتی بیشتر در دختران و مادران متعلق به خانواده‌های طبقات بالا و بسیار بالا ...
نمایه ها:
سن | 
انسان | 
تهران | 

یکی ازمهم ترین چالش ها درعصرکنونی به ویژه درجامعه ای که مبتنی بر ارزش های دینی است،آسیب پذیری هویتدینی نوجوانان در تعامل میان خانواده، همسالان و رسانه است.پژوهش حاضر با هدف بررسی این آسیب ها از دیدگاهمادران انجام شده است.به همین دلیل توصیف ،ارزیابی ونقد هویت دینی دختران از نگاه مادران مورد تحقیق قرار گرفتهاست.روش شناسی این پژوهش مبتنی بر رویکردکیفی است و داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با مادران گرد آوری شدهاست.بر اساس نمونه گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری 56 مادراز مناطق ...

برای تعیین علل کوتاهی قد دختران 11 تا 14 ساله شیرازی 2000 دختر در سال تحصیلی 74-1373 از مدارس راهنمایی از نواحی چهارگانه شهرستان شیراز انتخاب شدند و از نظر قد مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 174 نفر (8/7 درصد) بیشتر از دو انحراف استاندارد از متوسط قد پایین تر بودند. این دختران تحت بررسی بالینی و آزمایشگاهی قرار گرفتند و طی 12 تا 18 ماه پیگیری شدند. قد والدین این کودکان نیز توسط پژوهشگران اندازه‌گیری می‌شد. از 174 دختر، 104 نفر(60 درصد) کوتاه قدی خانوادگی و 36 نفر (35 درص ...

اطلاعات زیر درنزد 897 دختر درسنین نوجوانی درمدارس راهنمائی اصفهان جمع‌آوری گردیده است .انتخاب مدارس بطوری انجام گرفت که افراد خانواده ها دارای مشخصات اقتصادی واجتماعی متفاوت درگروه انتخاب شده وجودداشته باشد.وزن ،قد،تاریخ تولد، وضع‌اقلیمی تولد(محل تولد-محل رشد) تاریخ تولد وضع پدر(شغل-تحصیلات وتعدادفرزندان -)وضع قاعدگی (سن شروع-مشخصات قاعدگی درحال حاضر- ) بیماریهای جسمی دختران در هنگام مقایسه .قراراست مشخصات فوق درروی ماشین شمارش‌گر موردتجزیه وتحلیل قرار گیرد. ...

این پژوهش به بررسی ارتباط بین استفاده از بازی‌های رایانه‌ای و هویت جنسیتی دختران نوجوان شهر فسا در استان فارس می‌پردازد. تحقیقات که تاکنون به انجام رسیده اند، بیشتر متمرکز بر تفاوت‌های دختران و پسران بوده‌اند و ضمن آن توصیفاتی نیز از استفاده دختران از بازی ارائه داده اند. اما این تحقیقات این واقعیت را نادیده انگاشته اند که در میان افراد یک جنس هم تکثر زیادی وجود دارد. به همین دلیل، تحقیق حاضر به مسئله بازی دختران به صورت مجزا پرداخته است. با توجه به این که بازی کردن با رایانه ...

خانواده، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هرجامعه به شمار می رود. علاوه برآن، خانواده دارای کارکردهای متعددی است که درآن مواردی مانند ازدواج و همسرگزینی به عنوان مقوله ی مهم، مطرح می شود. درطول سه دهه گذشته، تحولات اساسی و مهمی مربوط به ازدواج و تشکیل خانواده دردنیا رخ داده است. دربیشترکشورهای دنیا الگوی ازدواج از شکل سنتی به مدرن تغییر کرده است. مشخصه ویژه این تحول افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی است. امروزه افزایش قابل توجه سن ازدواج زنان، پس از قرن ها تجربه ی ازدواج زودرس، پدی ...
نمایه ها:
تجرد | 

هدف:شیوع چاقی، کم تحرکی و نتایج منفی آن بر سلامت جسمانی و روانی، در کشورهای در حال توسعه و هم چنین در ایران به سرعت در حال افزایش است. لذا هدف این مطالعه، مقایسه رشد حرکتی دختران چاق/ اضافه وزن و طبیعی نقش خودپنداره بدنی بود. روش:در این مطالعه ی پس رویدادی با طرح علی- مقایسه ای و همبستگی، تعداد15 دانش آموز چاق/ اضافه وزن و 15 دانش آموز وزن طبیعیاز دختران 9 تا 12 سال مدارس ابتداییو راهنمایی دخترانه ناحیه 2 شهر اراک، به صورت خوشه ای چند مرحله ای هدفمند به عنوان نمونه انتخاب ...

نارضایتی از تصویر بدنی به عنوان مهمترین عنصر اختلال تصویر بدنی، به ارزیابیهای منفی از بدن فیزیکی شخص اشاره دارد و اغلب افراد نارضایتی از وزن و شکل بدن را تجربه می کنند. هدف تحقیق حاضر بررسی الگوی معادلات ساختاری اثر رسانه و نارضایتیدختران نوجوان با میانجی گری متغییر الگو گیری است. 320 نفر از دانش آموز دختر 11-16 (میانگین -13/13 سال و انحراف استاندارد-1/36) منطقه 11 شهر تهران به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی و اثر رسانه را ...