عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری سرطان علیرغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می رود . سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زود رس آن آشنا شده و در برنامه های غربالگری شرکت فعال داشته باشند . این بررسی به منظور تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . این پژوهش ...

بیماری سرطان علی‌رغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می‌رود. سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زودرس آن آشنا شده و در برنامه‌های غربالگری شرکت فعال داشته باشند. این بررسی به منظور بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . از نظر م ...