عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیقات پیشین تاثیر گذاری باورهای معلمان در جهت دهی رفتار حرفه ای آنان، که همان چگونگی برنامه ریزی ،نوع تصمیم گیری آنها، و روشهایی که آنان سر کلاس به کارمی برند را نشان داده است. آگاهی، دانش یا شناخت یکی از عناصر تشکیل دهنده باورهای معلمان می باشد. هدف این تحقیق ابتدا بررسی اعتقاد معلمان زبان انگلیسی دوره دبیرستان درباره استراتژیهای خواندن سپس بررسی میزان همخوانی یا عدم همخوانی بین باورهای معلمان و تدریس عملی آنان از نظر استراتژیهای خواندن در دبیرستانهای ایران، استان مازن ...

زبان‌شناسی شناختی، رویکردی به تحلیل زبان‌های طبیعی است که زبان را ابزاری برای نظم و سامان-بخشی، پردازش و انتقال اطلاعات می‌داند. زبان‌شناسی شناختی این ادعا را مطرح می‌کند که ساختار زبان، انعکاس مستقیم شناخت است؛ بدین معنا که هر تعبیر زبانی با مفهوم سازی موقعیت خاصی همراه است. یکی از ساخت‌های مفهومی مورد مطالعه در زبان شناسی شناختی مفهوم طرح‌های تصویری می‌باشد که توسط جانسون (1987) مطرح شده است. این تحقیق به دنبال بررسی و ارزیابی تعاملات معلم و دانش‌آموز با توجه به طرحواره‌ها ...

پژوهش حاضر، در جهت فهم کارکرد مدیریت آموزشی در زمینه با توسعه و تحول بخشی به نظام ارزشی دانش‌آموزان دختر دوره دبیرستان انجام شده است. بدین منظور، پنج مولفه عمده مدیریتی شامل برنامه‌ریزی، رهبری، نظارت و کنترل، سازماندهی و ارتباط از طریق بررسی آثار صاحب نظران این حوزه تعیین شد. در مورد رشد نظام ارزشی دانش آموزان پس از بررسی نظریه های مربوط، نظریه نظام ارزشی گریوز [که تقریبا از حیث ساختار منطبق با نظام ارزشی فنری استاد مطهری(ره) است] مبنا قرار گرفت. به دلیل تاکید بر فهم پدیده در ...

آموزش زبان انگلیسی در ایران که بعنوان زبان خارجی تلقی می شود در داخل بافت محدود کلاسی صورت می گیرد.سالهاست از آغاز این پروسه در مدارس ایران می گذرد اما متاسفانه هیج تحولی در کیفیت و نوع یادگیری دانش آموزان زبان انگلیسی صورت نگرفته است. دانش آموزان بعد از چهار سال آموزش زبان انگلیسی در مدارس قادر به مکالمه و حتی نوشتن یک پاراگراف مطلب نیستند.محقق همواره در صدد یافتن این سوال است که چرا برنامه آموزش یادگیری زبان انگلیسی در ایران نیازها و انتظارات دانش آموزان و معلمان را تامین ن ...

ویژگیهای "درونی" معلمان در سالهای اخیر نظر بسیاری از محققان حوزه تربیت معلم را به خود جلب کرده است. با بررسی ویژگیها و خصوصیات معلمان، محققان به دنبال یافتن روشهایی هستند که از آن طریق بتوانند شرایط حرفه ای معلمان را و در نتیجه وضعیت کلی آموزش را بهبود بخشند .در میان این متغیرهای کیفی میتوان به هویتهای مختلفی اشاره کرد که در حرفه تدریس وجود دارند. به طور کلی هویت عنصری جداناپذیر در حرفه معلمان شناخته میشود. در واقع معلمانی کارآمد دانسته میشوند که توانسته باشند درک درستی از ه ...

در قرن 21 برای رسیدن به توسعه پایدار ، تفکرات جدید، روش های آموزشی متنوع، رویکرد های آموزشی نو به دیدگاهی متفاوت نسبت به علم و فرهنگ نیاز داریم. یکی از بسترهای با اهمیت در این زمینه پرورش نیرو های مستعد جهت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش است .در یک رویکرد نظام مند که به متغیر های درون داد،برون داد توجه می‌شود، می توان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در مولفه های موجود در این متغیر ها مورد بررسی قرار داد. در این راستا هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طر ...