عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 669

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش ، بررسی میزان اجرا و اعمال اصول مدیریت در دبیرستان‌های تهران می‌باشد. این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 140 نمونه از دبیران دبیرستان‌های تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که تنها عملکرد 16/3 درصد مدیران، با اصول تئوریک مدیریت آموزشی مطابقت دارد. همچنین فقط عملکرد 15/7 درصد مدیران مطابق با وظایف سازمانی‌ای است که شورای عالی آموزش و پرورش تدوین کرده است . ...

هدف از این پژوهش مقایسه اثر هشت هفته تمرین سبک (پیاده روی) و متوسط (ورزشهای هوازی) بر علائم سندروم پیش از قاعده گی ‏‎(PMS)‎‏ دختران غیر ورزشکار دبیرستان های شهر اهواز بود. به همین منظور با استفاده از روش های نمونه گیری تصادفی 57 نفر از دانش آموزان داوطلب در سه گروه 45 نفری قرار گرفتند. پس از پر کردن پرسشنامه ‏‎PMS‎‏ و استخراج نتایج اولیه، گروه تمرین هوازی به مدت دو ماه، هفته ای سه جلسه 45 دقیقه ای یک روز در میان با شدت 65 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه تمرین کردند. گروه پیاده رو ...

1 - فرض اول: پژوهش مبنی بر اینکه "بین مقدار بحران هویت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه سوم راهنمایی تفاوت وجود دارد، با a 0/005 و df 58 مورد بررسی قرار گرفت . چون t بدست آمده (5/181) بزرگتر از t جدول (3/460) بود، فرض تحقیق تائید و فرض صفر رد گردید. -2 فرض دوم: پژوهش مبنی بر اینکه "بین مقدار بحران هویت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه اول دبیرستان تفاوت وجود دارد، با a 0/005 و df 58 مورد بررسی قرار گرفت . و چون t بدست آمده (3/719) بزرگتر از t جدول (3/460) بود ...

بیماری Alopecia Areata یا تاسی منطقه‌ای، با ریزش سریع و کامل مو در یک و یا اغلب چند ناحیه، به صورت لکه های گرد و یا بیضی، اغلب در ناحیه پوست سر، ناحیه ریش‌دار، ابروها، مژه ها و به صورت نادر در دیگر نواحی بدن مشخص می‌شود. اندازه این لکه ها بین یک تا پنج سانتی متر است. مطالعه حاضر در مورد 1600 نفر دانش آموز پسر مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان کرمان در زمستان 1376 انجام گرفته است. در این بررسی با توجه به جمعیت تقریبا یکسان دو ناحیه آموزش و پرورش کرمان، از هر ناحیه 800 دانش آموز ...

بررسی انجام شده یک مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) است که هدف از آن تعیین شیوع اختلال کرداری و برخی عوامل وابسته در دانش‏‎‎‏آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان است. تعداد جمعیت نمونه مورد نظر 600 نفر بود که با استفاده از پرسشنامه اطلاعات خام بدست آمد. طبق این مطالعه شیوع اختلال کرداری در کرمان در مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در گروه سنی 13 تا 5/17 سال 7/7 درصد است. در بین پسرها (2/13 درصد) بمراتب بیشتر از دخترها (89/3 درصد) است. در این مطالعه ارتباط معنی داری ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی آمادگی دبیرستان‌های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، به امکان-سنجی استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران در چارچوب مولفه‌های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مدیران و منابع مالی، زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ و عملکرد اداری مدرسه پرداخته است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را معلمان و مدیران دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز تشکیل می‌دهد. نمونه آماری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شد که 1 ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای بین دانش آموزان پسر کلاس دوم دبیرستان های تیزهوش و عادی استان لرستان از نظر آمادگی عمومی بدنی می باشد. اهداف دیگر تحقیق عبارتند از مقایسه میانگین های پرش طول جفتی ، کشش از بارفیکس ، دراز و نشست ، دو 9*4متر رفت و برگشت ، دو 45متر، دو 540متر، آمادگی جسمانی ، آمادگی حرکتی ، معدل شش آزمون در دو گروه مورد بررسی قرار می دهد. ...

از مهمترین آفات نظامهای آموزشی جهان و از جمله کشور ما افت تحصیلی است که همه ساله به صور گوناگون بخش عمده‌ای از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر می‌دهد و نابسامانی‌هائی فردی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. این پدیده بصورت مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا صور دیگر جلوه می‌نماید. طبق یک بررسی از هر صد کودک لازم التعلیم که وارد کلاس اول دبستان می‌شوند بطور متوسط حدود 20 نفر از آنان به سال چهارم متوسطه راه می‌یابند. علل و عوامل متعددی در بروز افت تحصیلی موثرند، که بعضا ...

دراین مجموعه پس از مطالعه و بررسی نظام آموزشی و شناخت دوره متوسطه برنامه های تفصیلی و تجهیزات خاص آن برنامه ریزی معماری انجام گرفته نوع ، تعداد فضاهای لازم ، زیربنای هرفضا ، رابطه فضاها با هم و با مجموعه ویژگیهایی مثل نور طبیعی ، عرض راهرو ، ارتفاع ، احتیاجات فنی و تاسیساتی مخصوص هرفضا مثل نورمصنوعی ، عایق های صوتی و حرارتی ، وسایل بهداشتی ، راهکارهای ایمنی و به خصوص مسائل اقلیمی مشخص گردیده است . زیراساختمانهای آموزشی به دلیل ویژگی کاملا متفاوتی که ازنظر اشغال فضا و عملکرد ...