عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 68

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همه ما دبستان دوران کودکیمان را به خوبی به یاد داریم دبستان فضایی است که بعد از خانه در آغاز اجتماعی شدن به آن گام می گذاریم . دبستان جایی برای آغاز دوستی ها وپیوند رسمی کودک با اجتماع است. در مدرسه چرا و چگونه وسوال برای کودک شکل می گیرد دبستان برای اوجایی برای کشف می شود.کودک با موجودات اطراف خود زندگی میکند وبه معنای واقعی آنها را لمس می کند و از طرفی به مرور آشنایی با جهان طبیعت دریافته است که به دلیل برخی فعالیت های انسان ها خاک هوا وآب های روی زمین آلوده ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر اساس برنامه ریزی چند بعدی بر میزان خلاقیت دانش آموزان دختر پایه‌ی اول دبستان در شهر تهران انجام شد. روش این پژوهش علی ـ پس رویدادی (مقایسه‌ای) بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای تعداد 50 دانش آموز دختر پایه اول دبستان از دو مدرسه دولتی آموزش و پرورش منطقه 6 شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. از این تعداد 25 نفر دوره پیش از دبستان را بر اساس برنامه ریزی چند بعدی گذرانده بودند و 25 نفر دیگر این دوره ر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی و دبستان و تنظیم آنها براساس برنامه ریزی چند بعدی می باشد. با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی استانداردهای طراحی فضای آموزشی و تحلیل آنها پرداخته و برای بازبینی این استانداردها از معیارهای برنامه ریری چند بعدی استفاده کرده و برای مستند سازی کاربست معیارهای این برنامه جامعه نمونه ای را مورد مطالعه قرار داده است از هر دو روش کیفی و کمی بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش در مطالعه کیفی اسناد ...

كتاب درسي ازنقطه نظر محتوايي يك محصول فرهنگي مكتوب مشخصي است كه بر اساس يك نام خاص با يك هدف كاملاً مشخص براي يك گروه سني خاص تهيه و تدوين مي شود .چشم كودك عنصر بسيار مهمي براي يادگيري و ارتباط با محيط اطراف اوست. كودك ازطريق چشم 80 درصد يادگيري و ارتباط با مفاهيم و اشياء و دنياي پيرامون خود را انجام ميدهد. به اين ترتيب مي توان به اهميت تصويرسازي براي آموزش درس پي برد تصاوير كتاب درسي به سبب وظيفه اي كه دارند بايد خصوصيات ويژه اي نيز داشته باشند. كتاب هاي درسي ايران، علي رغم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی‌شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش‌آموزان دختر و پسر پایه پنجم مقطع ابتدایی دبستان های شهرستان بابلسر صورت گرفت . این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه می باشد .به همین منظور تعداد 168 نفراز دانش‌آموزان پسر و دختر مشغول به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی به روش غیر تصادفی انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها به صورت تصادفی ساده در گروههای آزمایشی و گواه قرار گرفتند (4 گروه آزمایشی و 4گروه گواه). آزمو ...

با ظهور پدیده های اطلاعاتی و ارتباطاتی همه ابعاد زندگی بشر دستخوش تغییر شد. محیط های آموزشی یکی از تاثیرپذیرترین حوزه ها در این زمینه است. حجم عظیم اطلاعاتی که ظرف مدتی کوتاه چند برابر شده و به سرعت منتشر می شود جوامع بشری را در آستانه ورود به دنیایی قرار داده است که دستیابی و استفاده از دانش کلید اصلی موفقیت محسوب می شود. کاملاً واضح است که پیشرفت کشورها در گرو تربیت نسلی است که از همان سال های ابتدای تحصیل با فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی آشنا باشند و برای استفاده از آ ...

آموزش هنر دوره دبستان، یکی از مسائل چالشی برنامه درسی است و تربیت هنری در رشد مهارتهای تفکر، خلاقیت، نگاه به ارزشها و شکل-گیری زاویه دید و نگاه و رویکرد افراد بسیار مهم است. عدم وجود استاندارهای لازم در این حوزه و کم توجهی‌ها یا بی‌توجهی‌های مسئولان آموزشی پژوهشگر را بر این داشت تا به مسئله به‌عنوان بستری برای پژوهش و یافتن راهکارهایی در این حوزه بپردازد. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار و محتوای بسته آموزش هنر دوران دبستان به عنوان بسته استاندارد آموزش هنر که با توجه به تغییر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حافظه کاری و آگاهی واج شناختی با عملکرد املای دانش‌آموزان پایه اول دبستان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول دبستان در سال تحصیلی 1389-90 است که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پس از آن ظرفیت حافظه کاری با استفاده از آزمون کورندلدی و آگاهی واج شناختی با استفاده از آزمون آگاهی واج شناختی سلیمانی و دستجردی سنجیده شد. نمره املا نیز از طریق آزمون املا محقق ساخته بدست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS، روش‌های آم ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سوالات آزمون سنجش آمادگی ورود به دبستان در سال 1391 بوده است. بدین منظور از بین کلیه شرکت‌کنندگان در طرح سنجش، یک نمونه 1200 نفری از آزمودنی‌ها به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس این نمونه جهت برآورد پارامترها و برازش مدل با داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن طبق نظریه کلاسیک اندازه‌گیری، واریانس سوالات، ضریب دشواری، ضریب تمیز و ضریب پایایی آزمون محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل آزمون و سوالات آن براساس نظری ...