عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از پرمراجعه‌ترین منابع مرجع دایره‌المعارف‌ها هستند. اگرچه دایره‌المعارف‌نویسی به معنای امروزی آن از قرن هجدهم آغاز شد ولی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی دایره‌المعارف نویسی قدمت چندانی ندارد. دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی که جلد اول آن در سال 1381 توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد اولین دایره‌المعارف تخصصی در این حوزه در ایران است. این اثر دارای 757 مقاله است که 24 عنوان از این مقالات به موضوع فناوری اطلاعات مربوط می‌شود که بخشی از این پژوهش به مطالعه ...

ترجمه و نقد و بررسی مدخل «پلورالیزم دینی و قرآن»،از مداخل دایره المعارف قرآن لیدن،موضوع این پژوهش می باشد. نویسندگان مدخل مذکور،به بررسی دیدگاه قرآن در ارتباط با تکثرگرایی دینی پرداخته اند.هدف از اجرای این پایان نامه بررسی صحت و سقم مطالب مدخل و پاسخگویی به شبهات مطرح شده با رعایت اصول علمی و انصاف است. کوشش شده است ضمن ارائه ترجمه ای سلیس و روان ،مطالب مدخل بر اساس ترتیب ارائه شده از سوی نویسندگان، نقد و بررسی شود.مولفان،در ابتدای کار به معناشناسی واژگان استعمال شده توسط ق ...

بحث سیاست و حاکمیت در مباحث حکومتی اسلام از جایگاه ویژه‌‌‌ای برخوردار است. پایان نامه‌ی حاضر مداخل «سیاست و قرآن» و «حق حاکمیت» را در دانشنامه‌ی لیدن، از منظر اندیشه-های امام خمینی، مورد نقد و بررسی قرار داده‌است. طبق بیان مقاله‌ی «سیاست و قرآن» مباحث سیاستی در قرآن وارد نشده‌است و مقوله‌ی ارتباط دین و سیاست، تنها نتیجه‌ی سیاسی سازی قرآن و برداشت‌های شخصی از آن در دوره‌های مختلف تاریخی می‌باشد؛ لذا هیچ رابطه‌ای بین قرآن و سیاست وجود ندارد. در مقاله «حق حاکمیت» نیز دو دیدگا ...

این تحقیق با رویکرد جامعه شناسی زبان و معنا شناختی صورت گرفته و هدف اصلی آن بررسی دریافت معنا خارج از کادر محدود و بسته زبان با قوانین حاکم بر آن می باشد. در واقع ، می خواهیم ببینیم چگونه فهم های گوناگونی از زبان در هنگام کنش گفتمانی ایجاد می شود . زبان ها منظومه ای از نماد ها تلقی شده اند که با هدف ارتباط انسان ها با یکدیگر و انتقال آنچه در ضمیر خود دارند ، شکل گرفته اند. " زبان" در مقام حامل معنایی که گوینده می خواهد یه مخاطب منتقل کند ، معیاری است برای فهم مخاطب و واکن ...

میراث ادبی امیر معزّی، دیوان شعری متنوع در مدح شاهان و وزیران سلجوقیان است. توصیف لحظه های عشق و عاشقی و حالات بر آمده و وابسته به این دو موضوع حیات انسانی و بیان مسائل اخلاقی و فلسفی نیز به ویژه در قوالب قطعه و برخی فصائدش به چشم می خورد. نسخه ی مورد بررسی قرار گرفته جدیدترین نسخه ای است که توسط آقای محمد رضا قنبری تصحیح گردیده است . این نسخه شامل 18544 بیت با 468 قصیده ، 3 ترکیب بند، 3 ترجیع بند، 61 غزل، 36 قطعه، و 174 رباعی می باشد که از این تعداد چیزی حدود 16039 بیت قصا ...

فرهنگ‌نویسی یکی از حوزه‌های علم زبان‌شناسی است که به گردآوری، پژوهش و تعریف واژه‌های یک زبان یا یک رشته اختصاص دارد و از آن‌جا که ذهن خیال‌پرداز ایرانیان از دیر‌باز،در دامنه‌ی ادبیات واستفاده از مضامین آشنا وقابل لمس در معانی خاص تجسّس کرده ومنجر به آفرینش سمبل‌ها وصور‌خیال گشته است. در این پایان نامه برآنیم تا به معرّفی میوه‌ها و رستنی‌های خوراکی در متون ادبی ایران تا قرن ششم ه.ق اعمّ از نظم و نثر بپردازیم.روش کار بدین صورت است که برای هر مدخل تلفّظ فارسی و لاتین آن آمده است ...