عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

داوری منصفانه نوعی از داوری است که در حوزه قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا مورد مطالعه قرار می‌گیرد . این نوع داوری با عناوینی چون داوری دوستانه ، کدخدامنشانه و داوری بر اساس عدالت و انصاف ، در بسیاری از قوانین داخلی و قواعد داوری تجاری بین‌المللی مورد اشاره قرار گرفته است . حقوق داوری داخلی ما ، هرچند که از این عناوین استفاده نکرده اما از اولین قوانینی که راجع به داوری مورد تصویب قرار می‌گرفت با ماهیتی به نام داوری با اختیار سازش آشنا شد که بسیار شبیه به داوری منصفانه است . ...

یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد‌، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می‌باشد.از جمله این مراجع، می‌توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه‌های موثر در رسیدگی به دعاوی می‌باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت‌هایی مواجه است. در واقع «داوری پذیری»؛ ممنوعیت ها و محدودیت هایی است که هر نظام حقوقی برای حمایت ا ...
نمایه ها:
داوری | 
ایران | 

یکی از طرق حل اختلاف که در کنار سایر شیوه‌های رسیدگی به اختلافات، مورد استفاده قرار می‌گیرد داوری است. این طریق از دیرباز برای حل اختلافات بین زن و شوهر مورد استفاده بوده و دارای مزایای بسیاری است اما متأسفانه آنطور که باید و شاید شناخته نشده و تنها کاربرد عمده آن در هنگام طلاق است آن هم به شکل صوری. لذا مقایسه آن با مفاهیم مشابه و شناخت دقیق ابعاد مختلف آن مفید به نظر می‌رسد. از لحاظ سابقه فقهی نیز، داوری از احکام امضایی است و نمونه‌های بسیاری از عمل به آن قبل از ظهور اسلام ...
نمایه ها:
داوری | 
حکمیت | 
طلاق | 

قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرورتی نمی بینند که تمامی شرایط قضات منصوب در قاضی تحکیم نیز وجود داشته باشد که این امر ...

داوري يكي از شيوه‌هاي مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات است. دلیل اقبال نسبت به داوری ، وجود مزایایی مانند سرعت در رسیدگی ، هزینه اندک ، قابلیت اعمال اراده طرفین در ارکان آن می باشد. با این وصف حفظ وضع موجود ایجاب می‌نماید قبل از صدور حکم نهایی داوری اقدامات احتیاطی نسبت به حفظ وضعیت موجود طرفین تحقق یابد. يكي از این اقدامات، درخواست صدور اقدام موقتي و گذرا تحت عنوان دستور موقت است؛ قرار دستور موقت امري استثنائي است و به لحاظ تعيين تكليف در امور فوري و بعد از احراز فوریت امر صادر ...

موضوعات مورد اختلاف که به داوری ارجاع می‌شوند هم در داوری مربوط به حقوق بین الملل عمومی و هم بویژه در داوری تجاری بین‌المللی در بسیاری موارد جنبه تخصصی دارند که خارج از دانش عمومی داوران می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر که جنبه تحلیلی- توصیفی دارد این بوده است که جایگاه نظر کارشناسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا و نیز روش‌های بکار رفته در داوری بین‌المللی جهت استفاده از تخصص کارشناسان در دعاوی مورد بررسی قرار گرفته و نیز قواعد مربوط به ارزیابی این نظرات شناسایی و تبیین گردد. ای ...

در این پایان‌نامه در صدد بیان حدود مداخله دادگاهها در نهاد داوری با بررسی موارد، علل، اهداف و لزوم مداخله مزبور در داوریهای داخلی (قانون آیین دادرسی مدنی)، اعم از موردی و سازمانی، با نگاه اجمالی به داوری تجاری بین‌المللی می‌باشیم. بنابراین، بررسی و تحلیل نوع مداخله دادگاه (حمایتی یا نظارتی یا آمیخته‌ایی از حمایت و نظارت)، تفکیک اهداف مداخله‌گرانه دادگاهها و بررسی محدودیتهای شکلی و ماهوی مربوط به اعمال نظارت قضایی دادگاهها و ارایه راهکارهایی جهت محدودتر شدن حدود مداخله دادگاهه ...

داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می‌گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می‌گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرفین قرارداد داوری، حق مداخله داشته باشد. گرچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران، ا ...

چکیده: داوری قدمتی بیش از نظام قضایی دارد و نظام قضایی به نوعی مستخرج از داوری است. در تطور تاریخ حل و فصل اختلافات از طریق داوری همواره اهمیت خود را حفظ کرده است. در ایران نیز علاوه بر داوری سنتی و کدخدامنشانه که قدمتی دیرین دارد، داوری به تجویز قانونگذار نیز قدمتی بیش از صد سال دارد. در طول بیش از یک قرن که از تصویب قواعد داوری در ایران می‌گذرد این قواعد دستخوش تغییرات بسیار بوده و لیکن ضعف و ناکار‌آمدی این قوانین و عدم تناسب آن، با نیازهای تجاری روز موجب شده است که ق ...