عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

پیشرفت مستمر در عرصه ی صنعت – تجارت، رویکردهایی که منجر به خلق ارزش و ایجاد روابط بلند مدت با مشتریان می ا نجامد را در دستور کار سازمان ها قرار داده است. هدف این مقاله بررسی 3 عامل اصلی که عبارتند از مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت دانش و مهندسی مجدد و در نهایت ادغام آنها و ایجاد رویکردهایی منسجم تر در این راستا می باشد. از ادغام مدیریت ارتباط با مشتری با مدیریت دانش، رویکردی تحت عنوان مدیریت دانش مشتری ایجاد می گردد که هدفش ایجاد یک هم افزایی مثبت در راستای اهداف بلند مدت ساز ...

چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : خلاصه تحقيق: در اين تحقيق ظرفيت سازماني به عنوان متغير مستقل و عملكرد مديريت ارتباط با مشتري به عنوان متغير وابسته و دانش مشتري به عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته شده است. اهداف تحقيق: 1- شناسايي تأثير ظرفيت سازماني بر دانش مشتري 2- شناسايي تأثير ظرفيت سازماني بر عملكرد CRM 3- شناسايي تأثير دانش مشتري بر عملكرد CRM 4- شناسایی مطلوبیت ظرفیت سازمانی ودانش مشتری و عملکرد CRMدر بانک تجارت روشهاي ت ...

مهم‌ترین شریک سازمان در فرآیند ایجاد ارزش، مشتری است و از مباحث مهم در مدیریت دانش، موضوع مدیریت دانش مشتری است که دارای هدف بهبود مستمر به سمت مشتری می‌باشد. از طرفی استانداردهای مدیریت کیفیت بر اصول اساسی هشت گانه‌ای استقرار شده است که اصل اول آن"سازمان متمرکز بر مشتری" می باشد و از تکنیک‌های کاربردی آن QFD است که یکی از ورودی‌های اصلی آن دانش مشتری می باشد. با توجه به هدف مشترک مدیریت دانش مشتری و مدیریت کیفیت برای رسیدن به رضایت مشتری، هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای ...

سیستم های مدیریت دانش سازمانی معطوف به دستیابی به انواع دانش ها از جمله دانش مشتریان به منظور بهره گیری از آنها در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشند. دانش مشتریان از تنوع و تکثر خاصی برخوردار است و این موضوع بهره گیری مطلوب از آن توسط سازمان را با نوعی دشواری مواجه می نماید. از این رو ایجاد امکان بهره گیری نظام دار و هدفمند از دانش مشتریان نیازمند استفاده از سیستم داده کاوی است. داده کاوی فرایند کاوش و استخراج داده های هدفمند از میان حجم عظیم داده ها و مدل کردن الگوهایناآشکار ن ...

با ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع در فن‌آوری ها وافزایش شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان هاست که قابلیت ایجاد دانش کیفی را داشته باشند. به همین دلیل از مدیران انتظار می رود که درک عمیقی از تحولات سازمانی داشته باشند و عملکرد سازمان‌ها را از طریق سرمایه گذاری در پروژه های مبتنی بر دانش ارتقاء دهند. . در بازار بسیار رقابتی امروزه، تغییرات در نیازها و رفتارهای مشتریان اثر سریعی روی عملکرد سازمانها و همچنین نقش م ...

توجه به مشتری سالهاست که در تئوری و عمل مورد توجه قرار گرفته، و توجه به آن به عنوان يک عامل کليدی معرفی شده است. مخصوصا در محيط تجاری امروز که رقابت به شدت افزايش يافته و فقط به داخل يک کشور و تعداد معدودی رقيب خلاصه نمی شود. و در اين راستا دانش مشتری اهميتی بيش از پيش خواهد داشت و بايد به مديريت اين دانش بيش از پيش بها داد مخصوصا در بازارهای صنعتی که مشتری جايگاه ويژه ای برای موسسات و سازمانها دارد و داشتن ارتباطات مستمر با آن يکی از برگهای برنده برای شرکت می باشد. مديريت دا ...

با توجه به تغییرات سریع محیطی و هم چنین فشار ناشی از جهانی سازی ، محیط کسب و کار ها بیش از پیش دچار پیچیدگی شده است. بنا بر این برای بقا ، سازمان ها باید دانش درون سازمانی و برون سازمانی را کسب ، ایجاد و نگهداری کرده و مورد بهره برداری قرار دهند. اعتقاد بر این است که ارزش شرکت ها از دارایی های نا محسوس از قبیل دانش ناشی می شود و سه چهارم ارزش افزوده سازمان ها از حقوق دارایی های دانشی آنان به دست می آید. این تحقیق ارتباط بین دانش مشتری و دانش رقبا (دانش برون سازمانی) و صلاح ...

The outcome of this research is a practical framework for “idea generation phase of new product development process based on customer knowledge”. In continue, the mentioned framework implemented in a part of Iran N.A.B market and result in segmenting and profiling this market. Also, the critical new product attributes and bases of communication message and promotion campaigns extracted. We have also contribution, in implementing text mining techniques for clustering algorithm ...