عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه دانش مشتری برای سازمانهایی که می خواهند بطورموثر و کارایی محصولات و خدمات به مشتریان خود ارائه دهندو به دنبال مزیت رقابتی پایداری در عرصه بازارهای کسب وکاری هستند نقش کلیدی را ایفا می کند. مدیریت دانش مشتری به خلق ارزشهای اقتصادی برای شرکتها کمک شایانی می کند ولی متاسفانه هنوز در بسیاری از سازمانها ناشناخته مانده است. اگرچه دربرخی مقالات به تعدادی از عوامل کلیدی درحوزه مدیریت دانش مشتری پرداخته شده است اما طبقه بندی جامعی دراین زمینه وجود ندارد. هدف غایی این پژوهش تعیی ...

امروزه با افزایش روزافزون سطح رقابت و با توسعه سریع تجارت الکترونیک، مدیریت ارتباط با مشتری یکی از فاکتورهای مهم رشد در کسب وکار است. ورود ابزارها و دیدگاه‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌ی کسب و کار، تحولات عمیقی را در نحوه‌ی انجام فرآیندها و به دنبال آن توجه به تحلیل داده‌های تراکنشی به عنوان عاملی در جهت ارتقا و بهبود فرآیندهای تجاری موجب شده است. سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری دریافته‌اند که در فضای به شدت رقابتی بازار، کسب سود و تداوم حضور در بازار در گرو جذب و نگهداری ...

چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌هاي اجرا و نتايج به دست آمده) : خلاصه تحقيق: در اين تحقيق ظرفيت سازماني به عنوان متغير مستقل و عملكرد مديريت ارتباط با مشتري به عنوان متغير وابسته و دانش مشتري به عنوان متغير ميانجي در نظر گرفته شده است. اهداف تحقيق: 1- شناسايي تأثير ظرفيت سازماني بر دانش مشتري 2- شناسايي تأثير ظرفيت سازماني بر عملكرد CRM 3- شناسايي تأثير دانش مشتري بر عملكرد CRM 4- شناسایی مطلوبیت ظرفیت سازمانی ودانش مشتری و عملکرد CRMدر بانک تجارت روشهاي ت ...

مهم‌ترین شریک سازمان در فرآیند ایجاد ارزش، مشتری است و از مباحث مهم در مدیریت دانش، موضوع مدیریت دانش مشتری است که دارای هدف بهبود مستمر به سمت مشتری می‌باشد. از طرفی استانداردهای مدیریت کیفیت بر اصول اساسی هشت گانه‌ای استقرار شده است که اصل اول آن"سازمان متمرکز بر مشتری" می باشد و از تکنیک‌های کاربردی آن QFD است که یکی از ورودی‌های اصلی آن دانش مشتری می باشد. با توجه به هدف مشترک مدیریت دانش مشتری و مدیریت کیفیت برای رسیدن به رضایت مشتری، هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای ...

امروزه مشتری به عنوان مهمترین منبع دانش برای سازمان‏ها شناخته شده است و با توجه به اینکه بانک‏ها موسسات مالی با مرکزیت اطلاعات در مورد مشتریانشان می‏باشند لذا، سرمایه مشتری در بانک‏ها و مديريت آن بیشتر حائز اهمیت می‏گردد. در همین راستا، بررسي اين مطلب كه دانش مشتري در بانك چگونه مديريت شود، از موضوعات حائز اهميت و چالش برانگیز در بحث مربوط به كسب مزيت رقابتي مي‏باشد. پژوهش حاضر قصد دارد با هدف تدوين يك مدل ساختاري، عوامل مهم و موثر بر فرآيند مديريت دانش مشتري در صنعت بانكدار ...

هدف این پژوهش، تبیین تاثیر توجه مشتری بر قصد خرید مشتری با نقش تعدیل‌گری دانش مشتری است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان کفش در مرکز خرید کفش باغ سپه‌سالار شهر تهران در سال 1394 بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 384 نفر برآورد گردید و برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه بسته‌پاسخ در مقیاس 5 درجه‌ای بوده است. ضریب آلفای ...

هوش سازمانی در شرکتهای بیمه به عنوان متغیری مهم است که در کارایی و اثربخشی و همچنین قدرت تفکر سازمان نقش مهمی ایفا می‌کند. مدیریت دانش مشتری در سازمان به افزایش اثربخشی سازمان و رضایت کارکنان و مشتریان منجر می‌شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ابزارها و عوامل هوش سازمانی بر مدیریت دانش مشتری در شرکت های بیمه در تهران می‌باشد. برای تحقق این هدف چارچوب نظری مسأله تحقیق در قالب این سوال که" آیا هوش سازمانی بر مدیریت دانش مشتری در شرکت های بیمه تهران تأثیرگذار است؟" طراحی شده است. ...

سرمایه های دانش مشتری به عنوان استراتژی حیاتی برای سازمان‌ها، یک مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در سال های اخیر تحقیق و کاربرد های مدیریت دانش مشتری به یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات مدیریت تبدیل شده است. به طور کلی دانش را می‌توان به یکی از صورت های آشکار یا ضمنی دسته بندی کرد. بسیاری از سازمان‌ها بر روی مدیریت دانش آشکار تمرکز می منند و سعی بر کسب دانش ضمنی یا نهان از تجارب موجود و افراد با تجربه تا حد امکان می‌نمایند، اما آن‌ها مدیریت دانش مشتری را فراموش می‌کنند. در اين پ ...

مدیریت دانش به عنوان وسیله‌ای در محیط مدیریت ارتباط با مشتری به خدمت می‌پردازد و بدین وسیله با یکپارچه‏سازی دانش مرتبط با مشتری به سرعت و کارایی در رسیدن به آن نقش عمده‏ای دارد. پژوهش حاضر به نقش میانجی دانش مشتری در تاثیر اقدامات مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی بانک سینا می‌پردازد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی می‌باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ارشد، معاونین و مدیران میانی و کارشناسان مربوطه در بانک سینا در استان تهران می‌باشد. ح ...
نمایه ها: