عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصطلاحات از جمله مقولات پرکاربرد در زبان روزمره هستند و نقش بسیار مهمی در تسهیل و تسریع فرایند ارتباط دارند. معمولاً اصطلاحات را عباراتی توصیف می‌کنند که معنای آنها برابر با مجموع معنای اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن نیست. دیدگاه‌های مختلفی نسبت به اصطلاحات وجود دارد. در دیدگاه سنتی، اصطلاحات مقولاتی کاملاً بخش‌ناپذیر و مبهم به ‌شمار می‌روند که معنایشان قراردادی است و هیچ ارتباطی با اجزای آنها ندارد. اما از منظر دیدگاه‌های جدید، معنای بسیاری از اصطلاحات را می‌توان تا حدی، از معنای کل ...