عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به تغییرات سریع محیطی و هم چنین فشار ناشی از جهانی سازی ، محیط کسب و کار ها بیش از پیش دچار پیچیدگی شده است. بنا بر این برای بقا ، سازمان ها باید دانش درون سازمانی و برون سازمانی را کسب ، ایجاد و نگهداری کرده و مورد بهره برداری قرار دهند. اعتقاد بر این است که ارزش شرکت ها از دارایی های نا محسوس از قبیل دانش ناشی می شود و سه چهارم ارزش افزوده سازمان ها از حقوق دارایی های دانشی آنان به دست می آید. این تحقیق ارتباط بین دانش مشتری و دانش رقبا (دانش برون سازمانی) و صلاح ...