عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی، فن‌آوری‌های جدید و کارآمدی را در کلیه‌ی فعالیت‌های تولیدی و کشاورزی پدید آورده که موجب تحولات اساسی در فرایند تولید شده است. در همین حال، به کارگیری برخی از فن‌آوری‌ها، معضلاتی را در عرصه‌های زیست‌محیطی، تولیدی، اجتماعی وسلامت انسان‌ها ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از سموم، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و به دنبال آن آلودگی میوه‌ها و سبزی‌ها و افزایش انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها، و از سوی دیگر نابودی گونه‌های اصیل بومی و جایگزینی آنها با گونه‌های اص ...

رشد و توسعه فناوری از یک سو و پیامدهای حاصل از اجرای طرح‌های توسعه بدون در نظرگرفتن خسارات وارده به منابع طبیعی از سوی دیگر لزوم بکارگیری دانشی سازگار با محیط را بیش از پیش آشکار می‌سازد. از اینرو با توجه به شکل‌گیری دانش بومی در میان مردم و مطابقتش با شرایط محیطی رشد یافته در آن می‌توان از این دانش با ارزش در راستای دانش رسمی و مدرن استفاده نمود. یکی از استفاده‌های جانبی سود‌آور از مراتع، زنبورداری می‌باشد. این موضوع بویژه در مناطقی که گیاهان مناسب (گیاهان شهدزا) برای پرورش ...

باوجود این که عشایر و روستاییان به کاربرد فن آوری جدید احتیاج روز افزونی دارند، اما پذیرش تکنولوژی جدید در مناطق عشایری و روستا یی بسیار اندک است.بررسی ها نشان می دهد که علت این عدم پذیرش عدم تناسب تکنولوژی جدید با شرایط محیطی مردم بومی این مناطق است. از آن جا که تکنولوژی جدید ، خارج از روستا به وجود می آید و از نظرشرایط اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی تفاوت زیادی با شرایط جامعه عشایری و روستایی دارد، از این رو پایین بودن نرخ پذیرش این تکنولوژی و ناکارایی ضمنی آن ها ا ...

چکیده: با وجود تکثّر و تنوع در منابع و پژوهش های مرتبط با معماری ایرانی، این موضوع همچنان محل کشف و پژوهش بوده و زمینه های پرداختن به آن هنوز وجود دارد. یکی از این منابع موجود در معماری ایران معماران بومی هستند. نقش و اهمیت معماران بومی در خلق و تداوم معماری قابل‌چشم‌پوشی نیست و این نقش تنها منحصر به تولید اثر معماری نبوده و مداخلات تعمیراتی و حفاظتی را نیز شامل می شده است. بااین‌وجود معماران به‌عنوان کُنشگران اصلی معماری و حفاظت، اصلی ترین عاملان مداخله و واسط انتقال دانش مع ...

ثبت دانش بومی طب سنتی اغلب منجر به کشف داروهای جدید شده و از نابودی و فراموش شدن آن جلوگیری می‌کند. از دانش بومی می‌توان در جهت بهبود معیشت مردم محلی، آموزش بهره‌برداران و حفاظت از منابع طبیعی به‌خصوص در مناطق روستایی و توسعه‌نیافته استفاده کرد. تحقیق حاضر با هدف ثبت دانش بومی مردم محلی دهستان چوپانان در شمال شهرستان نائین در استفاده از گیاهان دارویی و همچنین بررسی مواد موثره درختچه تنگرس صورت گرفت. اطلاعات گیاه‌ مردم‌نگاری با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز ب ...

مطالعه حاضر به بررسی نقش بالقوه یا بالفعل کتابخانه‌های روستایی در مستندسازی، حفظ و اشاعه دانش بومی روستاییان خراسان جنوبی پرداخت. این مطالعه کیفی به روش نظریه زمینه‌ای انجام شد. جامعه پژوهش سه گروه روستاییان خراسان جنوبی، کتابداران کتابخانه‌های روستایی و مطلعان دانش بومی استان بودند، نمونه‌گیری در میان روستاییان و مطلعان دانش بومی به روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. از میان کتابداران به دلیل تعداد کم، نمونه-گیری به عمل نیامد و همه آن‌ها مورد مصاحبه قرار گرفتند. ابزارگردآوری ...

الف. موضوع و طرح مساله (اهمیت موضوع و هدف): در روند جهانی سازی تجارت، تولید کنندگان در عرصه های گوناگون تلاش می نمایند فروش فراورده ی خود را به دیگر نقاط جهان گسترش دهند. از این روی، برای فرستادن کالا ها به بازار های دیگر کشور ها، نیاز به سازگار کردن آن ها به گونه ای که مورد پسند و پذیرش کاربران کشورهای هدف باشد، پدید می آید. این پدیده بومی سازی خوانده می شود. بومی سازی بازی های رایانه ای از پایه و ریشه با بهره گیری از آمیزشی از فرایند های ترجمه ایِ گوناگون، مانند ترجمه ی گفت ...

دانش بومی، دانش گروه‌های انسانی در ارتباط با زمینه‌های مختلف زندگی است که از تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی و از طریق آزمون و خطا در خلال زمان شکل گرفته و عمدتاً شفاهی و نامکتوب است. گیاه شناسی مردم شاخه ای اهمیت یابنده از مردم نگاری دانش های سنتی است که در دهه های اخیر در جهان مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. در این مطالعه هدف شناسایی گیاهان ناخواسته و بررسی دیدگاه بهره برداران مرتعی در مورد این گیاهان است. این مطالعه یک پژوهش کیفی است و شناسایی گیاهان ناخواسته از طریق مصاح ...

امروزه به دلیل نقش مهم و تأثیرگذار دو عامل انسانی و طبیعی در اکوسیستم ها، مدیریت منابع طبیعی امری دشوار و پیچیده تلقی می شود که برای فائق آمدن بر چنین پیچیدگی باید عوامل انسانی نیز در این امر مهم دخیل باشند. یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ابزار راهبری یک مدیریت مشارکتی جوامع محلی بهره بردار از منابع طبیعی هستند که در قالب گروه های اجتماعی سازمان یافته در طول تاریخ از منابع بهره برداری کرده و در ارتباط متقابل خود با طبیعت پتانسیل های فرهنگی و تجربیات گرانبهایی را کسب نموده اند ک ...