عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 424

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

لازم است تا در امر بازسازی و سازندگی نسل آینده و همچنین بازسازی ساختار فرهنگی ، اجتماعی کشور گام های اساسی برداشته شود . لذا پژوهش حاضر به به کند و کاوی عمیق درمورد بررسی عوامل مرتبط با عدم گرایش دانش آموزان متوسطه به مطالعه کتاب های غیر درسی در شهرستان اهواز می پردازد. سئوالات این پژوهش عبارتند از : 1-آیا بین تحصیلات والدین و عدم مطالعه کتاب های غیر درسی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد ؟ 2-آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و عدم مطالعه کتاب های غیر درسی دانش موزان رابط ...

هدف : پی بردن به میزان پایبندی دانش‌آموزان به اعتقادات مذهبی و ملی. ...

به دلیل اهمیت موفقیت تحصیلی نوجوانان و جوانان کشورمان خصوصا استان شهید پرورمان خوزستان این تحقیق اجرا شده است . جامعه مورد تحقیق شامل دانش‌آموزان پایه 1 و دبیرستانهای دخترانه ناحیه 2 شهرستان اهواز بود و نمونه مورد تحقیق شامل 100 دانش‌آموز که 50 نفر به عنوان گروه موفق (معدل بالاتر از 17) و 50 نفر دیگر به عنوان گروه معمولی انتخاب شدند. روش انتخاب نمونه‌گیری تصادفی بود. ابزار تحقیق پرسشنامه و مصاحبه بود و بررسیهای آماری شامل جداول توزیع فراوانی نمودارها و آزمونهای تی وایکس ...

این پژوهش با هدف تعیین میزان سلامت روانی دانش آموزان دبیرستان شهر سنندج و عوامل مرتبط با آن در سال 1376 انجام گرفته است . این مطالعه از نوع پژوهش مقطعی می‌باشد و تعداد آزمودنی‌ها 1350 دانش آموز (502 پسر و 848 دختر) بوده که به روش نمونه گیری چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این تحقیق از پرسشنامه GHQ28 و پرسشنامه تدوین دشه، جهت گرد آوری اطلاعات استفاده گردیده است . داده‌های این پژوهش با استفاده از آزمون X2 و درصدهای مربوطه از طریق نرم افزار آماری S ...

در این بررسی که نوع مقطعی 1850 دانش‏‎آموز‎‏ دبیرستانی در سنین 15 الی 18 سالگی از نظر بلفاریت مارژینال در فروردین و اردیبهشت ما سال 1378 مورد معاینه قرار گرفتند 1850 نفر با روش چند مرحله ای (خوشه ای-سیستماتیک) انتخاب گردیدند. میزان شیوع بلفاریت مارژینال حدود 37/4% تعیین گردید بیشترین شیوع بلفاریت مارژینال در 15 سالگی (41/5%) و در سنین 16، 17، 18 سالگی به ترتیب 76/4%، 1/4%، 23/3% بوده و شیوع بلفاریت مارژینال در سنین مختلف اختلالات معنی داری مشاهده نشد ‏‎(P>0.05)‎‏ در این مطالعه ...

در این مطالعه 360 دانش‌آموز که در سال 1380 در یکی از مراکز پیش‌دانشگاهی شهر همدان مشغول به تحصیل بوده‌اند، شرکت داشته‌اند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه بوده و جهت دستیابی به اهداف پژوهش در دو قسمت تنظیم گردیده است. بخش اول شامل 9 سوال که در مورد مشخصات فردی واحدهای مورد پژوهش می‌باشد و قسمت دوم شامل 41 سوال که در 4 حیطه تنیدگی‌زا خانواده، مدرسه، جامعه و فردی بوده است. روایی پرسشنامه به طریقه اعتبار محتوا و پایایی آن به طریق مجدد کسب شده است. یافته‌های این مطالعه در 40 ...

- سابقه و هدف : فقر آهن شایعترین مشکل تغذیه‌ای در دنیاست . آهن تکمیلی به عنوان یکی از محورهای اساسی مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) بوده و در کشورهای مختلف از جمله کشور ما اجرا می‌شود. گزارشهای متفاوتی از شیوع فقفر آهن، کم‌خونی فقر آهن در گروههای سنی و جنسی مختلف از نقاط مختلف گشور و دنیا و تاثیر سولفات آهن بر شاخص‌های خونی و میزان عناصر مهمی چون روی (Zn) سرم در دانش‌آموزان مبتلا به کم‌خونی فقر آهن و مبتلا به فقر آهن، این تحقیق در سال 1376 انجام گرفت . - مواد و روشها: مرحله او ...

نظر به اهمیت کم خونی، فقر آهن و کم خونی فقر آنن به عنوان یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در جهان و عدم اطلاع از وضعیت منطقه، تحقیق حاضر به منظور تعیین شیوع فقر آهن، کم خونی و کم خونی فقر آهن در دانش آموزان دبیرستانی طی سالهای 78-1377 انجام گرفت. ...

هدف پژوهش بررسی ویژگیهای دانش‌آموزان ممتاز مسابقه علمی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی آنان است . جامعه آماری شامل 362 نفر از دانش‌آموزان ممتاز راهنمایی و متوسط شهر تهران در سال تحصیلی 1370-71 است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان مورد مطالعه در خانواده‌هایی قرار دارند که 1) پدر و مادر اکثر تحصیل‌کرده هستند شغل مناسب داشته و محیط خانوادگی آنان از آرامش کافی برخوردار است . رابطه پدر و مادر با فرزندان از نظر عاط ...