عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 429

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از برنامه های مهم بهسازی سازمانی می باشند. این دو فرآیند تغییر مرتبط به هم، معطوف به کمک به سازمانها برای توسعه و استفاده از دانش برای تغییر و بهبود مستمر خودشان می باشد. یادگیری سازمانی توانایی یک سازمان را در اکتساب و توسعه دانش جدید افزایش می دهد و مدیریت دانش بر چگونگی سازماندهی و استفاده از آن دانش در جهت بهبود عملکرد تمرکز دارد. یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در محیط های پیچیده و سریعاً متغیر امروزی نقشی حیاتی دارند و یقیناً اهمیت آنها در آی ...

در این مقاله راهی برای تعیین روش بازنمایی دانش پیشنهاد شده است . به این ترتیب که دانش سیستم هوشمند تحلیل می‌شود و با یافتن خصوصیات مشخصی در آن، یک روش بازنمایی تعیین می‌گردد. خصوصیات مورد نظر ممکن است ماهیت روالی یا توصیفی د انش و نحوه استنتاج آن باشد. این مقاله کوششی است تا انجام مرحله به مرحله تعیین روش بازنمایی را به گونه‌ای مدون سازد که با کمترین تاثیر سلیقه افراد بتوان روش بازنمایی دانش را انتخاب نمود. روشی که ممکن است شبکه معنایی، منطق، قاب و یا شرط و نتیجه باشد. در موا ...

یکی از هدفهای جامعه پیشرفته در علوم و فنون، ایجاد توازن مطلوب بین دانش تولید شده و اطلاعات تولید شده است. در راستای نیل به چنین رهیافتی، چالشهایی نیز وجود دارد. مقاله حاضر به‌طور کلی به افقهای نوین در سازماندهی دانش در تعامل با محیط الکترونیکی می‌پردازد. در ابتدای مقاله به مباحثی چون لزوم سازماندهی دانش بشری، چالشهای فهرست‌نویسی کامپیوتری و ارائه راهکارهایی در جهت حل این چالشها، و فرمت‌های مورد استفاده و ایده‌آل در انتقال داده پرداخته شده است. در آخر مقاله نیز، لزوم مدیریت دا ...

مدیریت دانش عبارت از مدیریت آشکار و نظام‌مند دانش و فرایندهای خلق ، جمع آوری و سازماندهی است . امروزه یکی از مهم‌ترین سرمایه های سازمان، کارکنان دانشی آن محسوب می شوند که منجر به خلق، ارائه فناوری‌های جدید فرایندهای نوین، و تولید محصولات جدید می گردند. این مقاله به بررسی مدیریت دانش می‌پردازد و سسپس به تاریخچه، تعاریف، علل پیدایش مدیریت دانش ، و کارایی آن اشاره می‌کند . ...

دانش و قابلیت های سازمانی اشکالی ازدارایی های استراتژیک هستند که اهداف بلندمدت سازمان را ازحیث رقابتی و اقتضائات محیطی ارتقا داده و درمحیط های پویا باعث بهبود عملکرد میشوند ازاین روتحقیق پیرامون مدیریت دانش و ارزیابی عملکرد آن میتوند گامی موثر درارتقا دانش سازمانی و به دنبال آ« بهبود عملکرد و مزیت رقابتی را برای سازمان ها باشد بدین منظور درپژوهش پیشرو محقق روشی را برای ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد مدیریت دانش و با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها ارایه نموده و درمرحله بعد ...

يکي از مباحث غير قابل انکار در سازمان‌هاي امروزي، اين مساله است که علوم روز به روز وسيع تر و پر دامنه تر مي‌شود. از جمله تحولات چشمگير در قلمرو علوم مديريت، به روز شدن آن و ظهور پديده‌هايي همچون مديريت دانش مشتري و مزيت رقابتي سازمان مي‌باشد. براي موفقيت هر سازماني، دانش به طور فزاينده‌اي به عنوان يک دارايي مهم مورد توجه است و در بخش‌هاي خصوصي و دولتي جهت ايجاد مزيت رقابتي مديريت مي‌شود. همچنين با توجه به اينکه مديريت دانش مشتري يک مفهوم نوين در صنعت تکنولوژي اطلاعات است، هر ...

این تحقیق رابطه بین توانمندسازهای مدیریت دانش و ذخیره دانش سازمانی را بررسی می کند. مدل لی و چوی برای بررسی تواناسازها در دو نگرش فنی و اجتماعی استفاده شده است. در نگرش اجتماعی، تواناسازهای مدیریت دانش شامل فرهنگ سازمانی (همکاری، اعتماد، یادگیری ) وساختار سازمانی ( تمرکز و رسمیت) و مهارتهایT شکل افراد می باشند و در نگرش فنی، فناوری اطلاعات به عنوان تواناساز مدیریت دانش می باشد. تحقیق حاضر 124 نفر از کارکنان و مدیران ستاد مبارزه با مواد مخدر را که به صورت تصادفی انتخاب شده ا ...

از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها ، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. تسهیم دانش موثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینه ها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده است و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید. از آنجایی که دانش یکی از عوامل کلیدی مزیت رقابتی می باشد، چالش اساسی مدیریت دانش، وا داشتن افراد برای به اشتراک گذاشتن آنچه می دانند می با ...

تحقیق حاضر رابطه دانش پیشینه و دانش زبانی افراد را به هنگام پاسخگویی به سوالات آزمونهای زبان تخصصی مطالعه می کند. این تحقیق همچنین رابطه بین مقطع تحصیلی و عملکرد دانشجویان را بررسی می نماید. از تعداد 545 دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سه گروه تحصیلی علوم انسانی علوم پایه و مهندسی مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد و دانشگاه فردوسی دعوت به عمل آمد تا در این تحقیق شرکت کنند. دانشجویان سوالات آزمون میشیگان دو آزمون خواندن IELTS (یکی در زمینه علوم ...