عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی محیط زیست توسط دست های بشر امروزه یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی برای تمامی کشورها بشمار می رود. از آنجایی که اثرات ناشی از این مساله مهم آنی و مشهود نیست کمتر مورد توجه قرار می گیرد و شاید جز مسایل حاد برنامه ریزی قلمداد نمی شود. پس از نمونه گیری سطح سرب خون دانش آموزان توسط روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی با گرافیت (حساس ترین روش موجود دنیا) تعیین شد. در انتها با آنالیز آماری یافته های زیر بدست آمد: الف) میانگین سطح سرب خون در دانش آموزان پسر معادل 63/11 میکروگرم در ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین همیاری و یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی شهر زنجان پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات کاربرد الگوی یادگیری از طریق همیاری در مقایسه با دیگر روشهای یاددهی-یادگیری است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی مناطق دوگانه شهرستان زنجان است که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای یک کلاس با 29نفر دانش آموز پایه پنجم بعنوان گروه آ‍زمایشی تعیین شد و گروه کنترل به تعداد 30 نفر در شیفت مخالف (گردشی) از طریق معادل سازی و کنترل مت ...

827 دانش آموز دوره ابتدایی دبستانهای قریه العرب در این پژوهش مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفتند از این تعداد مجموعا 314 دانش آموز (38% کل دانش آموزان دوره دبستان) مبتلا به شپش سر بودند. از میان 410 دانش آموز دختر که وارد این مطالعه شدند 282 نفر (8/68%) مبتلا به شپش سر بودند و از میان 417 دانش آموز پسر که در این مطالعه تحت معاینه قرار گرفتند 32 نفر (7/7%) مبتلا بودند. از نظر وجود حمام در منزل مقایسه ای بین دو گروه دختران مبتلا و سالم انجام گرفت. در دختران بیمار 3/49% در منزل حم ...

این مطالعه به صورت مقطعی جهت برآورد میزان شیوع بیماری آلوپسی آره‌آتا در بین دانش آموزان پسر در مقطع ابتدایی صورت گرفت. هشت دبستان پسرانه به صورت تصادفی از بین دبستانهای نقاط مختلف شهر کرمان انتخاب گردید. این دبستانها 5014 نفر دانش آموز داشتند. دانش آموزان به صورت تک تک از نظر وجود ضایعه های آلوپسی آره آتا در ناحیه پوست سر، مژه ها و ابروها مورد معاینه قرار گرفتند. تعداد 22 مورد بیماری آلوپسی آره‌آتا از بین 5014 نفر دانش آموز یافت شد که شیوع آن 4/4 نفر به ازای هر 1000 نفر دانش ...

بررسی انجام شده یک مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) است که هدف از آن تعیین شیوع اختلال کرداری و برخی عوامل وابسته در دانش‏‎‎‏آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان است. تعداد جمعیت نمونه مورد نظر 600 نفر بود که با استفاده از پرسشنامه اطلاعات خام بدست آمد. طبق این مطالعه شیوع اختلال کرداری در کرمان در مقطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان شهر کرمان در گروه سنی 13 تا 5/17 سال 7/7 درصد است. در بین پسرها (2/13 درصد) بمراتب بیشتر از دخترها (89/3 درصد) است. در این مطالعه ارتباط معنی داری ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان اختلالات عاطفی رفتاری در میان دانش آموزان منطقه یک آموزش و پرورش شهرستان کرج بود. آموزش و پرورش شهرستان کرج در حال حاضر شامل چهار ناحیه بود که سیصد و بیست هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در این شهرستان به تحصیل اشتغال داشتند که از این تعداد هفتاد و نه هزار و پانصد دانش آموز در ناحیه یک آموزش پرورش مشغول تحصیل بودند. در سال تحصیلی 72-71 دو مدرسه ابتدایی ، دو مدرسه راهنمایی تحصیلی و دو دبیرستان بطریق مقطع ابتدایی و راهنمایی تحصیلی و دبیرستان گز ...

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی جهت بررسی تاثیر آموزش کودک به کودک در زمینه بهداشت فردی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دبستانهای جنوب تهران است. جامعه پژوهش دانش آموزان کلاسهای سوم . پنجم مدارس ابتدایی روزانه دو نوبته جنوب تهران بوده است. که تعداد 30 نفر دانش آموز کلاس پنجم و 150 نفر دانش آموز سوم بطور تصادفی از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند. در این تحقیق متغیرهای سن، جنس، بعد خانوار، شغل پدر و مادر، سواد پدر و مادر، زندگیبا پدر و مادر معدل کل در سال تحصیلی گذشته، داشتن حمام و لو ...

رشد و نمو کودکان شامل یکسری تغییرات بسیار پیچیده است که این سری تغییرات تحت تاثیر وراثت محیط-تغذیه-تحرک و ورزش قرار دارند. سو تغذیه و تغذیه نامناسب نیز یکی از مسائل مهمی است که موجب ناهنجاری هایی در انسان می شود که می تواند زمینه های نامناسب در سلامت جسم، روان و رشد و نمو کودکان را حاصل کند برای پی بردن به وضعیت تغذیه کودکان جامعه اسفتده از شاخص های قد و وزن روزبروز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در جامعه آماری دانش آموز مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه سیر تحقیقی در زمینه میزان سو تغذی ...

در زمستان سال 1373 شیوع گواتر در 600 دانش آموز مدرسه ای که 300 نفر از آنان دانش آموزان دختر و 300 نفر دانش آموزان پسر بودند در بخش ماهان که در 35 کیلومتری شهر کرمان قرار دارد بررسی شد و میزان بزرگی گواتر براساس درجه بندی سازمان بهداشت جهانی تعیین شد. بررسی در سه گروه سنی 11-7 سال 14-12 سال و 18-15 سال انجام شد. معاینه بالینی نشانگر شیوع 7/45 درصد گواتر با شدت ‏‎(la)‎‏ به بالا در دانش آموزان پسر این منطقه و 7/57 درصد در دانش آموزان دختر این منطقه بود. شایعترین نوع گواتر در پسر ...