عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11146

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قلدری در مدرسه شکلی از خشونت مدرسه‏ای سطح پایین است که در طی سی سال اخیر محور توجه اکثر کشورها بوده است. قلدری نوعی رفتار منفی یا عمل پرخاشگرانه، مکرر و تعمدی است که توسط یک گروه یا یک فرد بر علیه همسالان اعمال می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مدیریت شرم در چارچوب برنامه‏ی PEGS بر کاهش قلدری در مدرسه با توجه به شیوه‏های فرزندپروری و کیفیت ارتباط معلم - دانش‏آموز بود. این پژوهش از نوع طرح‏های نیمه‏آزمایشی شامل طرح پیش‏آزمون – پس‏‏آزمون با گروه گواه (مقایسه‏ی بین ...

هدف پژوهش حاضرشناخت و بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان سال اول دبيرستان در درس رياضي شهرستانهاي استان تهران مي‌باشد براي انجام اين تحقيق ابتدا از مناطق 20 گانه شهرستانهاي استان تهران و مناطق ري 1 وری 2 و قرچك ، اسلامشهر ، دماوند ، به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب وسپس بر ساس جدول استانداردموگان 300 دانش‌آموز سال اول دبيرستان مدارس دولتي و 60معلم رياض سال اول دبيرستان انتخاب و براي معلمان يك پرسشنامه 31 سئوالي، شش گزينه‌اي و براي دانش آموزان يك پرسشنامه ...

مشاوران جهت اشتغال موفقیت‌آمیز در سیستم آموزش‌وپرورش باید خود را با انتظارات معقول (آن دسته از انتظارات که ایجاد رابطه با نوجوان را تسهیل می‌کنند و اعتقادات فرهنگی و علمی را زیر پا نمی‌گذارند) دانش‌آموزان والدین و مدیران هماهنگ و همخوان کنند. از آنجائیکه آگاهی از این انتظارات در عملکرد مشاوران تاثیر می‌گذارد این تحقیق با هدف دست یافتن به اطلاعاتی در زمینه انتظارات دانش‌آموزان، والدین و مدیران از مشاور اجرا شده است . اهمیت این تحقیق از آنروست که اطلاعات لازم را برای برنامه‌ریز ...

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين خوش بيني و بدبيني و رضايت زندگي با شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دبيرستان هاي ناحيه ي 2 شيراز در سال تحصيلي 88-87 بود. روش مطالعه، توصيفي و از نوع همبستگي است و براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه‌هاي روش‌هاي مقابله‌اي بلينگز ، موس و آلاه (1995)، خوش بيني و بدبيني به وسيله پرسشنامه جهت يابي زندگي LOT شي ير و كارور (1985) و پرسشنامه رضايت از زندگي آمون لارسن و گريفتين (1985) استفاده شد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي ...

برای آزمون این فرضیه که "در پایه دوم دوره ابتدایی شهرستان بوشهر دانش آموزان پسر دارای معلم زن، پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارای معلم مرد دارند" تحقیق انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه عبارت بود از: دانش آموزان پسری که در سال تحصیلی 1373-1374 در پایه دوم تحصیلی در دبستانهای شهرستان بوشهر به تحصیل اشتغال داشته‌اند. پس از آنکه کلاس‌های دوم به دو گروه کلاس‌های دارای معلم مرد و زن تقسیم شد. کل کلاس‌های دارای معلم مرد به تعداد چهارده کلاس به عنوان گروه اول ن ...
نمایه ها:
پسر | 
معلم | 
مرد | 
زن | 
پایه 2 | 
بوشهر | 
1373-1374 | 

رضایت از مدرسه بعنوان یک عامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی و سلامت دانش آموزان در چند دهه‌ی اخیر مورد توجه روان شناسان قرار گرفته است. در این راستا، رویکرد شناختی اجتماعی بندورا زمینه ساز پژوهش‌های بسیاری بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارائه‌ی الگوی شناختی اجتماعی رضایت از مدرسه انجام شد. این پژوهش از نظر نوع توصیفی و از لحاظ روش، همبستگی از نوع الگویابی علّی می‌باشد. دانش آموزان سال اول دبیرستان مدارس دولتی شهر ارومیه (نواحی یک و دو) جامعه‌ی پژوهش را تشکیل می‌دهند. روش ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر قصه‌گویی در نشاط و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دوره‌ی دبیرستان صورت گرفت. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مشهد بود که از آن نمونه‌ای به حجم36 نفر به شیوه‌ی در دسترس انتخاب و به طور مساوی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی شادکامی آکسفورد و سازگاری دانش‌آموزان استفاده شد که در ایران از پایایی و اعتبار مناسبی برخوردار هستند. طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایش ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معنویت با سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 92-93 با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه در شهر تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 56000 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسش‌نامه پرسشنامه سنجش نگ ...

این طرح بصورت توصیفی پیمایشی در سطح استان انجام گردید.هدف طرح بررسی تاثیر اجرای آزمون رغبت‌سنج و آزمون هوش بر امر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان نظام جدید متوسطه می‌باشد.جامعه آماری دانش‌آموزان سال دوم نظام جدید متوسطه استان مرکزی و حجم نمونه 380 نفر دانش‌آموزان منتخب می‌باشد.ابزار مورد استفاده آزمون رغبت‌سنج هالند و هوش ریون می‌باشد و همچنین جهت جمع‌آوری داده‌های دیگر به اسناد موجود در مدارس مراجعه گردید.پژوهنده معتقد است در امر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان تیپ شخصیتی دانش‌آموز که توس ...