عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1174

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلي اين تحقيق بررسي رابطه بين خوش بيني و بدبيني و رضايت زندگي با شيوه هاي مقابله با استرس در دانش آموزان دبيرستان هاي ناحيه ي 2 شيراز در سال تحصيلي 88-87 بود. روش مطالعه، توصيفي و از نوع همبستگي است و براي اندازه گيري متغيرها از پرسشنامه‌هاي روش‌هاي مقابله‌اي بلينگز ، موس و آلاه (1995)، خوش بيني و بدبيني به وسيله پرسشنامه جهت يابي زندگي LOT شي ير و كارور (1985) و پرسشنامه رضايت از زندگي آمون لارسن و گريفتين (1985) استفاده شد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي ...

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه‌های کنش‌های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه‌کاری با اهمال‌کاری تحصیلی در دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ‌یک از مولفه‌های کنش‌های اجرایی نقش بیشتری داشته و پیش‌بینی کننده بهتری برای اهمال‌کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می‌گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش‌آموز پایه‌ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به نا ...

در هزاره جدید، فناوری اطلاعات و ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشر اثر گذاشته است. آموزش و پرورش نیز که یکی از نیاز های اساسی بشری محسوب می شود از این تاثیر مستثنی نبوده است. زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر دانایی، تحقیق و نوآوری است. به دلیل تغییر و تحول سریع در عرصه اطلاعات، دانایی بشر، شتاب گرفتن جریان تولید دانش و همچنین جریان منسوخ شدن دانش کنونی، برنامه درسی لازم است بیش از گذشته، هدف چگونه یادگرفتن و یادگیری مادام الع ...

آزمون سازی زبان یک بخش مهم و جداناپذیر از رشته یادگیری زبان انگلیسی می باشد. یک هدف ارزیابی زبان این است که محاسبه نماید که تا چه اندازه فرایند آموزش یادگیری دانش آموزان را بهبود می بخشد. محققان یادگیری زبان خارجی سعی دارند که ارزشیابی را تا جایی که امکان دارد برای یادگیری زبان مفید و موثر کنند بنابر این سعی ایشان بر این است تا بهترین و موثرترین شیوه های ارزشیابی زبان را بیابند. ارزشیابی پویا که از کارهای محقق روسی ویگوتسکی سرچشمه می گیرد و بر اساس مفهوم برجسته او که همان من ...

هدف از انجام این پژوهش هنجاریابی پرسش نامه تاب آوری درمیان دانش آموزان و دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار شهر تهران می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش راکلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دولتی مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1390-1391 دراین شهر مشغول به تحصیل بوده اند (تعدادکل48268) و همچنین کلیه دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران را تشکیل می دهند (تعدادکل150477). نمونه آماری این پژوهش به صور ...

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه ي تأثیر آموزش مبتنی بر کامپیوتر و آموزش سنتي در ميزان يادگيري دانش آموزان کلاسهای چند پایه در درس ریاضی منطقه ی انگوران زنجان انجام یافته است. روش تحقیق در این پژوهش بصورت نیمه تجربی بوده و نمونه ی مورد تحقیق، 63 نفر از دانش آموزان کلاس های چند پایه ی منطقه ی انگوران زنجان می باشد که 32 آزمودنی در گروه آزمایش و 31 آزمودنی در گروه گواه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش شامل آزمون دقت یادگیری تولوز- پیرون و آزمون محقق ساخته ی پیش ...

هدف از این پژوهش بررسی سواد و رفتار محیط زیست دانش آموزان مدارس شهری و روستایی دوره متوسطه شهرستان رشت می‌باشد. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان منطقه 2 شهر رشت و بخش لشت نشا در سال تحصیلی 90-89 بود که با استفاده از روش نمونه برداری خوشه‌ای 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تضمین روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، گویه‌ها به متخصصان علوم تربیتی ارائه شد و ضریب پایایی این ابزار با استفاده از ...

هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر تمرین هدفمند روی ساختار گرامری خاص بر خودکارسازی دانش رفتاری آن ساختارها می باشد. این تحقیق بر اساس این نظریه می باشد که دانش زبان مانند هر مهارت دیگری قابل خودکار شدن از طریق تمرین می باشد. خودکار شدن را می توان از طریق کاهش در زمان واکنش و میزان خطا نشان داد. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه گردآوری و تجزیه و این تحقیق با دانش آموزان سطح متوسط ز ...

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه‌ی مديريت كلاس معلمان با خودكارآمدي دانش‌آموزان بوده است. روش پژوهش نیز از نوع توصيفي-همبستگي است. که براي نيل به این هدف از ميان معلمان ناحيه 2 شهرستان همدان كه تعداد آنان 132 نفر بودند، 88 نفر و از میان دانش‌آموزان معلمان انتخاب شده در هر کلاس چهار نفر به‌عنوان نمونه‌ی پژوهشی انتخاب شدند. مديريت كلاس با پرسشنامه الواني (1386) ارزيابي شد و خودكارآمدي دانش‌آموزان نيز با پرسشنامه خودكارآمدي ويلر و لد (1982) مورد ارزيابي قرار گرفت. پايايي پرسشنامه‌ها ...