عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوزه و دانشگاه دو نهاد علمی کشور هستند که مهم‌ترین رسالت آن‌ها تربیت نیروی متفکر و تولید و تسهیم دانش است. به دلیل تفاوت و شباهت‌های ساختاری و آموزشی میان حوزه و دانشگاه اشتراک دانش بین این دو نهاد اهمیت بسزایی دارد. در پی تلاش‌های بسیاری که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام گرفت تا این دو نهاد را به هم نزدیک کنند عوامل و متغیرهای بسیاری فراروی تعامل و اشتراک دانش بین حوزه و دانشگاه وجود دارد. هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر اشتراک دانش بین اعضای هیئت علمی دانشگا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی ضرورت ارائه خدمات مرجع الکترونیکی، تعیین انواع و روش های ارائه آنها با اولویت بیشتر در کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد انجام شده است و امکان ارائه این خدمات از نظر نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات، بودجه مورد نیاز و نیز زمان لازم برای محقق شدن آنها بررسی شده است. جامعه پژوهش در مرحله نیازسنجی دانشجویان، کارمندان و اعضای هیأت علمی می باشند مشروط بر آن که یکی از اعضای فعال کتابخانه باشند و در مرحله امکان سنجی کتابخانه مرکزی دانشگاه یزد مورد مطالعه می باشد. ب ...

امروزه صنایع خدماتی بخش عمده‌ای از بازارها در بسیاری از کشورهای جهان به خود اختصاص داده‌اند. موفقیت این بخش را می‌توان در توجه به کیفیت خدمات و بهبود آن جستجو کرد. چون‌که کیفیت خدمات در تمامی‌ صنایع خدماتی به‌عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت‌پذیری در بازار موردتوجه قرارگرفته است. یکی از این صنایع خدماتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌‌باشند. دانشگاه‌ها، به‌منزله‌ی کانون اصلی انجام فعالیت‌های علمی و تولید دانش در جامعه شناخته می‌شوند و نقش مهمی در راستای کمک به رشد علمی ...

تونل باد از اهمیت زیادی در مطالعه و تحقیق مسائل مرتبط با جریان اطراف اجسام برخوردار است. تونل باد جریان هوای کنترل شده‌ای را ایجاد می‌کند که از اطراف مدل مورد نظر عبور کرده و بدین ترتیب اطلاعات لازم از چگونگی عبور جریان هوا از اطراف مدل به دست می‌آید. برای این منظور نیاز به تونل بادی با جریان هوای یکنواخت و حداقل اغتشاشات می‌باشد. در صورتیکه تاثیر جریان یکنواخت مد نظر باشد، مقدار شدت اغتشاش‌های ناخواسته بر روی نقطه شروع لایه مرزی گذرا روی مدل تاثیر گذاشته و نتایج حاصل از آزما ...

در تحقیق و مطالعه مباحث آیرودینامیکی، تونل باد از اهمیت زیادی برخوردار است. تونل باد جریان هوای کنترل شده‌ای را ایجاد می‌کند که از اطراف مدل مورد نظر عبور کرده و بدین ترتیب اطلاعات لازم از چگونگی عبور جریان هوا از اطراف مدل به دست می‌آید. کیفیت جریان هوای داخل تونل باد با میزان یکنواختی، اندازه شدت اغتشاش‌ها و زاویه جریان آن مشخص می‌شود. تونل باد باید بگونه‌ای باشد که جریان هوای یکنواخت با حداقل اغتشاش‌ها و بدون زاویه ایجاد کند. نازل یکی از مهمترین اجزای تونل باد است که نقش ...

در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی در اشکال گوناگونش به عنوان یکی از کانونی‌ترین مفاهیم در علوم اجتماعی ظهور و بروز یافته است. این پ‍ژوهش با هدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه‌‌ یزد و اصفهان به بررسی رابطه بین متغیرهای اجتماعی مختلفی نظیر سن، جنس، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان دینداری و میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با میزان سرمایه اجتماعی پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایش بوده که طی آن 615 نفر از دانشجویان مورد مطالعه با استف ...

امروزه عواملی چون تغییرات محیطی، پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش رقبا باعث شده است کشمکش و رقابت بی پایانی بین سازمان ها به وجود آید. در تغییرات سریع امروزی سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند خود را با این تغییرات انطباق داده و از قدرت نوآوری لازم برخوردار باشند. در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز نوآوری و خلاقیت از اهمیت والایی برخوردار است و یکی از اهداف مهم آن ها به شمار می آید. لذا، جهت تحقق این هدف، این موسسات باید در زمینه اشاعه، نشر دانش و انتقال آن به جامعه و نس ...

در آموزش و پرورش نوین که حرکت از سوی "معلم محوری" به سوی "دانش آموز محوری" آغاز شده ،تأکید برآموزش و پژوهش است. در چنین شرایطی یادگیری مهارتهای سواد اطلاعاتی برای دانش آموزان ضرورت دارد. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی کتابخانه های عمومی کمک به ارتقا سواد اطلاعاتی مراجعان خود است و قشر عظیمی از مراجعه کنندگان ،دانش اموزان دوران متوسطه هستنددر این پژوهش از دیدگاه دانشجویان سال اول کارشناسی دانشگاه یزد نقش این نوع کتابخانه ها را برارتقاء سواد اطلاعاتیشان در زمان تحصیل درد ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین سلامت اجتماعی و مولفه های آن با بروز اختلال افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه یزد انجام شد. این مطالعه در قالب طرح همبستگی و به صورت مقطعی انجام شد. داده های این پژوهش از 250 نفر از دانشجویانی که در زمان جمع‌آوری داده‌ها دردانشگاه یزد اشتغال به تحصیل داشتند جمع‌آوری گردید. این دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزارسنجش متغیرهای تحقیق عبارتند بودند از: پرسشنامه افسردگی بک(BDI)؛ مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده(P ...