عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقا سازمان است ، زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می گردد که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بستر سازی شده باشد . چرا که هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر مردمی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می گردد و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد . لذا سازمانها باید برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش ، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و بر اساس آن عمل نمایند . جامعه آماری در این تحقیق شامل کارکنان کلیه ...

این تحقیق با هدف بررسی نیازهای آموزشی کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه که تعدادشان 198 نفر است می باشد.این تحقیق شامل 5 سوال پ‍وهشی و پرسشنامه آن شامل 18 سوال است که آزمودنیها بدان پاسخ داده اند.برا جمع آوری داده های مورد نیاز از افراد جامعه پرسشنامه استاندارد شده با طیف لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شدو برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آو ...

عدالت یکی از اهداف مهم حکومت اسلامی ‌‌‌است که در قرآن، نهج‌البلاغه و احادیث و روایات اسلامی تأکید بسیاری بر اجرا و رعایت آن شده ‌‌‌است. به گفته حضرت علی (ع)، عدل همان نظم‌‌‌ است یعنی هر چیزی را در جای خود قرار دادن. و از آنجا که دوام هر سازمان بستگی به‌‌‌ استحکام عناصر شکل‌دهنده آن دارد و مهمترین منبع هر سازمان نیز منابع انسانی آن می‌‌باشد، لذا جهت دوام آن سازمان به این منبع باید توجه ویژه داشت تا سازمان به اهداف خود نائل شده و نهایت کارایی را کسب کند. این پایان نامه با هدف ...

پژوهش حاضر به مقایسه تاثیر دو روش آموزش مبتنی بر سخنرانی و یادگیری موقعیتی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزه‌ی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تاثیر روش های آموزشی بر میزان اضطراب امتحان نیز بررسی شده است. بنابراین، دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز تهران به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 18 دانشجو در برنامه‌ی یادگیری تلفیقی و 16 دانشجو در برنامه ی آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند. درس ” ...

یادگیری الکترونیکی،مجموعه ای از روشهای تدریس و یادگیری است که از طریق رسانه های الکترونیکی،اینترنت،شبکه های سازمان یافته اینترانت،پخش ماهواره ای و محیط های چندرسانه ای به صورت همزمان و غیر همزمان به ارائه اطلاعات و توزیع مهارتها و دانش می پردازد.آمادگی برای یادگیری الکترونیکی را با هدف پذیرش آن، می توان تدارک فیزیکی یا ذهنی برای انجام عمل یا تجربه یادگیری الکترونیکی دانست.لذااین پژوهش به منظور شناسایی و تعیین بسترها و ظرفیت ها و همچنین مشکلات موجود برای بکارگیری یادگیری الکتر ...

نياز و تمـايل به يادگيري از زندگي سرچشمه مي گيرد. شرايط زندگي به گونه اي است كه همــه مردم در فرايند زيستن، هم بايد ياد بگيرنـد و هم ياد بدهند، بنابراین آموزش عالی به عنوان یک نماد مهم در تربیت و تعلیم نسل جوان در زمینه های متعدد، از جمله مسایل و معضلات زیست محیطی سهم عمده ای ایفا می کند. هدف اين پژوهش بررسی نقش نظام آموزش از دور در ارتقاء سطح دانش و رفتار زیست محیطی دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است. که این هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق، از نوع توصیفی ب ...

با توجه به اهمیت روز افزون مسایل زناشویی و خانوادگی، پژوهش حاضر در پی این است که به بررسی رابطه بین میزان هیجان‌خواهی وسلامت روان با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور بپردازد. اعضای جامعه این پژوهش راکلیهدانشجویان متاهل که در بهار1390در دانشگاه پیام نور استان تهران تحصیل می-کردند، تشکیل می‌دهند.از بین این افراد، 320 نفر شامل 160 زن و 160 مرد متأهل در رده سنی 20 تا40 سالبه عنوان نمونهانتخاب شده و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در ...

ارتباط مهارت‌های مدیریت زمان در افزایش سطح سلامت جسمانی و عملکرد اجتماعی و در کاهش اضطراب و افسردگی، در پژوهش‌های بسیاری به اثبات رسیده است. هدف این پژوهش که یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است، بررسی رابطه بین بهداشت روانی و حیطه‌های 4گانه آن (سلامت جسمانی، اضطراب، عملکرد اجتماعی و افسردگی) با میزان بکارگیری مهارت‌های مدیریت زمان است. حجم جـامعه را تعداد 180 نفر از مدیران اجرایی واحدها و مراکز دانشـگاه پیام نور استـان تهران که در سال تحصیلی 91-1390 در پست‌های مانند مدیر آم ...

دانشگاه پیام نور استان تهران به عنوان یک مرکز آموزش عالی با دارا بودن سیستم انعطاف پذیر آموزش نیمه حضوری چون دیگر سازمان ها برای هدایت موثر و کارا به مدیریت استراتژیک نیاز دارد، یکی از مراحل اصلی در مدیریت استراتژیک مرحله برنامه‌ریزی استراتژیک است. انجام فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک بدون چارچوب مناسب امکان پذیر نیست.از این رو از آنجا که این دانشگاه باید پاسخگوی ذی نفعان مختلفی باشد و همچنین قوانین فراسازمانی و عوامل محیط داخلی و خارجی خویش را در نظر بگیرد، به الگوی برنامه‌ر ...