عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یادگیری الکترونیکی را که یکی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری است می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. یکی از این جنبه‌ها که پژوهش حاضر به دنبال آن است، ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه‌های مجازی می‌باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل دانشگاه‌ الکترونیکی تهران و دانشگاه مجازی علوم و حدیث می-باشند. برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقاتی استفاده شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده‌ها از طریق روش توصیفی ـ پیمایشی جمع‌آوری شدند. سپس برای تجزیه و ت ...

فناوری اطلاعات، همان‌گونه که بسیاری از محورهای زندگی را متحول کرده، آموزش عالی را نیز با تغییرات شگرفی روبرو نموده‌است. موسسات آموزش عالی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، برنامه‌های چند رسانه‌ای اثربخش و پیچیده‌ای را ارائه می‌کند. دانشگاه مجازی به صورت پدیده‌ای درآمده که دسترسی به آموزش عالی را افزایش می‌دهد. این پدیده تا حدودی راه خود را به دنیای دانشگاه باز کرده‌است. تأثیر فنّاوری اطلاعات بر آموزش و یادگیری عمیق‌تر و شگرف‌تر از آن بوده‌است که افراد در آموزش عالی تصور کنن ...

نیاز به استفاده از آموزش از راه دور برای فراگیر شدن امر آموزش روز به روز بیشتر احساس می شود. از میان روشهای متعدد آموزش از راه دو ر، آموزش از طریق شبکه جهانی وب به عنوان روش بهتر معرفی می شود. این گونه آموزش به دلیل پیشرفت سریع و چشمگیر رایانه ها و شبکه های ارتباطی می تواند راهگشای بسیاری از معضلات آموزشی محسوب شود. یکی از جنبه های آموزش از راه دور از طریق شبکه جهانی اینترنت شبیه سازی دانشگاه های واقعی بر روی وب به منظور استفاده همگانی و بدون محدودیت از آن است. از این امکان ب ...

آزمایشگاه مجازی به عنوان یک فضای مجازی محاوره ای است که از ترکیب منابع فناوری آموزشی و انسانی برای فهم دروس عملی ونیز آنچه دانشجویان و اساتید برای سازگاری در یک محیط آموزش مجازی نیاز دارند تشکیل شده است دراین مقاله آزمایشگاه مجازی به عنوان یکی از ملزومات موفقیت آموزش مجازی معرفی شده و نگرش دانشجویان پیام نور گنبد نسبت به ان بررسی شده است داده ها از طریق پرسشنامه که سوالات آن در سه بخش طبقه بندی شده و در بین 49 دانشجو رشته کامپیوتر توزیع شده است جمع آوری گردید روایی پرسشنامه ب ...

اهداف اساسی این پایان نامه آشنایی با آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم های آموزش مجازی و نیز طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران دانشگاه مجازی کاربردی نمودن مطالعات انجام گرفته می باشند. با بررسی استانداردهای آموزش مجازی مشخص گردید که مهمترین هدف آنها در ایجاد ویژگی تبادل آن است که ساختارهای داده ای و پروتکل های تبادل و گفتگوی استانداردی برای اشیاء آموزش الکترونیکی و نیز فرایندهای عملیاتی در سراسر سیستم فراهم آورند. از آنجاییکه معماری OKI با چارچوب لایه ای ارایه شده ...

اهداف اساسی این پایان نامه، آشنایی با آخرین تحقیقات صورت گرفته در زمینه سیستم های آموزش مجازی و نیز طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کاربران دانشگاه مجازی جهت کاربردی نمودن مطالعات انجام گرفته، می باشند. با بررسی استانداردهای آموزش مجازی مشخص گردید که مهمترین هدف آنها در ایجاد ویژگی تبادل، آن است که ساختارهای داده‌ای و پروتکل‌های تبادل و گفتگوی استانداردی برای اشیاء آموزش الکترونیکی و نیز فرآیندهای عملیاتی در سراسر سیستم، فراهم آورند. از آنجائیکه معماری OKI، با ...

با توسعه شبکه اینترنت و اماده شدن بستر مناسب برای انتقال انواع داده‌ها از جمله صدا و تصویر، استفاده از نرم‌افزارهایی که ارتباط افراد را در شبکه به صورت Online برقرار می‌کنند، علاقه‌مندان زیادی پیدا کرده است. کلاس مجازی نمونه‌ای از این گونه‌ نرم افزارها می‌باشد. که با مهیا کردن محیطی مجازی امکان مناسبی برای دانشجویان و اساتید فراهم می‌‌اورد که از راه دور و از طریق شبکه و اینترنت دور هم نشسته و یک کلاس واقعی را تجربه می‌کنند. علیرغم جدید بودن موضوع ، استانداردهای مفیدی در این ...

چکیده ندارد.

هدف از این پژوهش ارزشیابیبرنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتیامیر کبیر است. سوال کلی تحقیق این است که آیا برنامه آموزش الکترونیکی رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سطح مطلوبی قرار دارد؟ به همین منظور یازده مؤلفه سازماندهی، مدیریت، فناوری، اهداف، محتوا، محیط ارائه، ملاحظات اخلاقی، تعامل، ارزشیابی، خدمات پشتیبانی و پیامد با پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت.برای تفسیر آن از روش تحقیق توصیفی و بررسی تحلیلی استفاده گردید. روایی این پرسشنامه ب ...