عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی بیماران مبتلا به اریترودرمی و همچنین مروری بر بیماران بخش پوست بیمارستان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از سال 1374-1370 صورت گرفت. بیشترین انسیدانس در بین بیماریهای بخش پوست مربوط به اگزما و درماتیت و بطور کلی بیماریهای پاپولو اسکوآمو می باشد. بیشترین بروز سنی در بیماران بخش پوست، در محدوده سنی 29-20 بوده و نسبت مرد به زن تقریبا 2/1 به 1 می باشد. از نظر انسیدانس در طی چهار سال اخیر اریترودرمی، 5% بیماران بستری در بخش پوست را تشکیل می‌دهد. بررسی به ...
 
طی بررسی ضایعات پستانی موجود در نمونه‌های پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بخش خصوصی از فروردین ماه سال 1371 لغایت اسفندماه سال 1373 تعداد 550 مورد ضایعه پستانی گزارش گردیده بود که این تعداد از نظر نوع ضایعه و رابطه آنها با سن و جنس مورد ارزیابی قرار گرفتند. از موارد مذکور 449 مورد (64/81%) خوش‌خیم و 101 مورد (36/18%) بدخیم بودند. کلاٌ 79 نفر (37/14%) را مردها و 471 نفر (63/85%) را زنها تشکیل می‌دادند. از این تعداد مرد، 75 نفر (94/94%) دچار ضایعه خوش‌خیم و فقط 4 نفر (06/5% ...

این مطالعه گذشته نگر بر روی تعداد 13819 گزارش پاتولوژی بیمارستان باهنر دانشگاه علوم پزشکی کرمان در یک فاصله پنج ساله از اول فروردین ماه سال 1370 تا آخر اسفندماه 1374 صورت گرفته است. تعداد 221 مورد بیوپسی تومورهای سیستم عصبی مرکزی بوده که 53/1% کل پرونده های بررسی شده را تشکیل می دهد. این موارد از نظر نمای میکروسکوپی توزیع از نظر محل، سن و جنس مورد بررسی و طبقه بندی قرار گرفتند. در این مطالعه تعداد 124 بیمار مذکر (1/56 درصد) بودند که از این تعداد 98 نفر در گروه بزرگسالان (3/4 ...

این بررسی به روش مقطعی (گذشته‏‎‎‏نگر و آینده نگر) انجام گرفت. طی آن پرونده 436 بیمار که در بیمارستان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تاریخ 1/1/1372 لغایت 31/6/1375 تحت عمل کاتتریسم قلبی قرار گرفته بودند بررسی و از بین آنها پرونده 93 بیماری که تشخیص مجرای شریانی باز ‏‎PDA‎‏ آنها با کاتتریسم قطعی شده بود استخراج و کلیه مشخصات و متغیرهای مورد نظر آنها ثبت شده و با روشهای آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از 436 بیمار مبتلا به انواع بیماریهای مادرزادی قلب تعداد 93 ...

تهوع و استفراغ از عوارض بسیاری از داروهای مورد استفاده در شیمی درمانی بر علیه بدخیمی ها می باشد. این عارضه از عوارض بسیار آزاردهنده برای بیماران است. به منظور کنترل این عارضه داروهای متعددی مورد استفاده قرار می گیرد که از مهمترین این داروها گرانیسترون و دگزامتازون می باشد این مطالعه به منظور مقایسه اثر ضد تهوع و استفراغ دو داروی گرانیسترون و دگزامتازون در کودکان مبتلا به بدخیمی های گوناگون انجام شده است. در این مطالعه تعداد 21 کودک 9 ماهه تا 15 ساله مبتلا به بدخیمی های گوناگو ...

بیماری دژنراتیو مفصل زانو (آرتروز یا اوستئوآرتریت) یک بیماری دژنراتیو یا فرسودگی مفاصل است و بستگی به تخریب غضروف مفصلی دارد. از نظر آزمایشگاهی ‏‎ESR‎‏ در حد نرمال می باشد و ‏‎CRP‎‏ در این بیماران منفی است. کلسیم و شمارش سلولهای خونی و آزمایش کامل ادرار طبیعی می باشد. این بررسی که به صورت آینده نگر بوده و هدف از آن مقایسه دو روش تشخیص (رادیوگرافی-سونوگرافی) در بررسی ضایعات دژنراتیو هر دو مفصل زانو بوده است. بررسی بر روی 25 بیمار انجام شده که 12 نفر زن (48%) و 13 نفر مرد (52%) ...

هدف در این پژوهش تعیین میزان شیوع اختلالات روانی براساس تست ‏‎Scl-90-R‎‏ بود. این تست دارای 90 سوال است که با آن 9 مقیاس: 1-شکایات جسمانی 2- وسواس و اجبار 3-حساسیت در روابط متقابل 4-افسردگی 5- اضطراب 6- پرخاشگری 7- ترس مرضی 8- افکار پارانوئیدی 9- روان پریشی سنجیده می شود. نمره گذاری و تفسیر آن براساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی یا (‏‎GSI Gelobal Severity Index‎‏)، معیار ضریب ناراحتی یا ‏‎(Positive symptom distress index) PSDI‎‏ و معیار ضریب ناراحتی یا ‏‎PST (Positive symptom ...