عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
لغو شدن اعمال جراحی الکتیو به علت ایجاد استرس در بیمار و همراهانش و صرف وقت و هزینه های زیاد و نیز اشغال تخت های بیمارستان از اهمیت ویژه ای برخودار است. از اینرو بر آن شدیم تا به نقد و بررسی علل لغو اعمال جراحی بپردازیم. روزانه به بیمارستانهای شهید رهنمون، افشار، سوانح سوختگی، بهمن و راه آهن از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از تاریخ 1/8/80 لغایت 30/9/80 مراجعه و فرم تحقیقاتی مربوطه که از قبل تهیه و در اختیار منشی هر اطاق عمل قرار داده بودیم پیگیری و تکمیل نمو ...

افزایش نسبی سطح رفاه جامعه بشری موجب اهمیت یافتن بهداشت روان شده و از طرفی رشد فناوری پزشکی امکان شناخت ساز و کارهای ذهنی را فراهم آورده است. این دو عامل موجب اهمیت یافتن هر چه بیشتر روانپزشکی شده است. هدف این بررسی فراوانی انواع اختلالات روانی در بین دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با استفاده از پرسشنامه است. این اختلالات شامل افسردگی ، اضطراب ، حساسیت بین فردی، وسواس و اجبار، پرخاشگری ، ترس مرضی، افکار پارانوئید، جسمی سازی و روان پریشی براساس سن ...

هالوتان یک هیدروکربن فلوئوردار غیرقابل انفجار است که در بیهوشی کاربرد دارد. قسمتی از متابولیسم هالوتان به روش اکسیداسیون در کبد انجام می‌شود و متابولیسمهای حاصله از آن قادرند نکروز سلولی در کبد ایجاد نمایند. احتمال هپاتونکروز سلولی برای یک بار بیهوشی با هالوتان 1/25000 تا 1/35000 می‌باشد. مسمومیت کبدی ناشی از هالوتان به دو صورت می‌توان تظاهر یابد یک نوع ضعیف و محدودشونده که با افزایش موقتی غلظت ترانس آمینازها مشخص می‌شود و فرم ناشایع و شدیدتر آن که باعث نکروز کبد ...

دانشجویان متاهل، غیربومی، بالای 30 ساله‌ها و نیز آنهاییکه مشغول تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی هستند، در شرایط نسبتا" بهتری قرار دارند. آنهایی که در بخشی از تحقیقاتمان معرفی شده‌اند نسبت به دیگران در شرایط بدتر و بحرانی‌تری قرار دارند: دانشجویان مجرد (زن و مرد) که در سال اول یا چهارم دوره تحصیلی میباشند. دانشجویانی که بین 20-24 سال میباشند و نیز دانشجویان رشته هوشبری . عوامل بسیاری دراین تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته‌اند لیکن اسامی 7 عدد از این عوامل را به شرح زیر معرفی می‌نما ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی نظرات پرستاران شاغل در مورد مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری مدیران پرستاری، در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، در شهر یزد در سال 1372 انجام شده است . در این مطالعه 47 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که به جهت دستیابی به اهداف پژوهش در دو بخش تنظیم گردید. بخش اول شامل 8 سئوال مربوط به مشخصات فردی واحدهای مورد ...

دیابت ملیتوس شایعترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم و پنجمین علل مرگ و میر در جوامع غربی است بطوری که فدراسیون بین المللی دیابت (Diabetes Federation Internationl) IDF عده ی مبتلایان را بیش از 100 میلیون نفر تخمین می زند. عده مبتلایان در ایران بیش از 2 میلیون نفر و در برخی از نواحی ایران مانند استان یزد میزان شیوع دیابت نسبت به استانهای همجوار بیشتر می باشد. از آنجا که کمبود کروم در برخی جوامع که عادتهای غذایی خاصی دارند و بخصوص در برخی مناطق جغرافیایی مشاهده می شود انجام ...

سندرم پیش از قاعدگی ‏‎(PMS)‎‏ یکی از شایعترین اختلالات خلقی در زنان و دختران سنین باروری می باشد. در مطالعات مختلف و بین گروه های مختلف شیوع متغیری از آن گزارش شده است ولی به طور متوسط شیوع حدود 30 درصد دارد. در تشخیص آن، معیارهای تشخیصی که در ‏‎DSM-IV‎‏ آمده است. این نشانه ها در طی هفته آخر فاز لوتئینی آغاز و با شروع قاعدگی کاهش می یابد. تشخیص افتراقی آن شامل افسردگی، اضطراب، اختلال پانیک و اختلال شخصیت می باشد. با توجه به شیوع متوسط تا بالای این سندرم و تاثیر نحوه زندگی و ا ...

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...