عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
چکیده ندارد.

فرسایش خاک با شسته شدن لایه‌های خاک سطح‌الارض شروع شده و بتدریج افقهای مختلف خاک یکی پس از دیگری از دست می‌روند. در ارزیابی فرسایش معمولا مقدار خاک از دست رفته محاسبه شده و به خصوصیات فیزیکی رسوب کمتر توجه می‌شود، در حالی که کنده‌شدن، حمل، و ته‌نشینی این مواد و تخمین مقادیر مواد کلوئیدی و عناصر غذائی همراه آنها به خصوصیات فیزیکی رسوب بستگی دارد. به دلیل انتخابی بودن فرایند فرسایش درصد مواد کلوئیدی موجود در رسوب از جمله رس به مراتب بیشتر از درصد همین ذرات در خاک سطحی مادر می‌ب ...

بررسی اهداف و برنامه‌های دانشجویان به منظور دستیابی به اصولی که موجب ارتقاء کیفیت آموزشی شود. ...

یکی از روشهای آبیاری سطحی، آبیاری جویچه‌ای است . که خود به روشهای گوناگون اجرا می‌شود و یک نوع آن آبیاری جویچه‌ای یک در میان است ، که جویچه‌ها بصورت یک در میان آبیاری می‌شوند. این روش موجب می‌شود که پیاز رطوبتی بتواند در جهت افقی بیشتر پیشروی کند. طراحی هر یک از روشهای آبیاری سطحی، معادله نفوذ خاص خود را می‌طلبد. بنابراین باید کاربرد معادله‌های نفوذ آبیاری جویچه‌ای معمولی در روش یک درمیان مورد بررسی قرار گیرد، تا در صورت تفاوت بین آنها برای آبیاری جویچه‌ای یک درمیان نیز معادل ...

تعیین پتانسیل اراضی زراعی و غیرزراعی دانشکده کشاورزی و کوشکک و تعیین تناسب آنها برای استفاده‌های مختلف . ...

تعیین تناسب اراضی مختلف دانشکده کشاورزی و همچنین ایستگاه تحقیقاتی کوشکک برای استفاده های مختلف کشاورزی و همچنین محصولات استراتژیک. ...