عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
کتابخانه‌های دانشگاهی برای حمایت از برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی باید سیاست مشخص سنجیده و هماهنگی را برای مجموعه‌سازی خود در نظر بگیرند. روشهای موجود برای مجموعه‌سازی هر کدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند. با توجه به مسائل روشهای موجود کتابخانه‌ها می‌توانند روش مناسب‌تری را با استفاده از "رای و نظر استفاده‌کننده" اتخاذ کنند. استفاده‌کننده واقعی یک کتابخانه دانشگاهی عمدتا مرکب از اعضای هیات علمی و دانشجویان است . نیازهای آموزشی آنها به بهترین نحو در برنامه‌ها درسی که در کاتا ...
 
هدف از این پژوهش تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در کتابخانه میرزای شیرازی با استفاده از قانون پراکندگی برادفورد و نظرات اعضای هیات علمی دو دانشکده می باشد. ...
   
یافتن ریشه‌های تاریخی و نیز اطلاع بر شرایط اجتماعی و فرهنگی آنان از طریق مطالعه در اسناد و مدارک تاریخی و فرهنگ شفاهی به جای مانده در میان آنها. ...