عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 83

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
هدف این طرح بررسی جو سازمانی موجود و مطلوب در دانشگاه شهید بهشتی است . این هدف از طریق متغیرهایی چون مسئولیت‌پذیری، تحمل خطر، هدایت ، انسجام، پشتیبانی، کنترل، هویت ، نظام پاداش ، میزان تعارض و الگوهای ارتباطی مورد سنجش قرار می‌گیرند. در این رابطه تعداد ده فرضیه ارائه شده که در ارتباط با آنها وضع موجود از یک سو و وضع مطلوب از سوی دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه‌ها شامل سه گروه مدیران، اساتید، و کارکنان دانشگاه هستند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به نسبت طبقات از میان ...
  
پژوهش حاضر مطالعه‌ای از نوع کارآزمایی بالینی میباشد که بمنظور مقایسه تاثیر ویتامین B6 و E بر علائم سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی انجام گرفته است . 79 نفر از دانشجویان با نمونه‌گیری در دسترس و مستمر انتخاب شدند و در نهایت بررسی آماری بر روی 62 نفر (31 نفر در هر گروه) صورت گرفت .پس از بررسی سابقه سندرم قبل از قاعدگی در واحدهای پژوهش و در صورت داشتن مشخصات مورد نظر، دو گروه از نظر انجام ورزش منظم، مصرف سیگار، وضعیت اجتماعی و اقتصادی ...

با پذیرش این مسئله که بهبود بخشیدن به فرمها و نمونه‌های مدارک پزشکی نه تنها در افزایش بهره‌وری و کارایی سازمان بهداشتی درمانی موثر است ، بلکه به لحاظ هزینه فراوان و نیروی انسانی قابل توجهی که صرف تهیه و تکمیل آنها می‌شود لازم است مورد توجه بالاترین ردهء مدیریتی قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت مدارک پزشکی از لحاظ اصول طراحی مدارک در مراکز آموزش درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی صورت گرفته است . در این بررسی برای دستیابی به ...

ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی به خدمات آن و میزان رضایت مراجعین بستگی دارد. در این تحقیق خدمات کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی که متشکل از کتابخانه مرکزی و 9 کتابخانه دانشکده‌ای است بصورت نظرخواهی از دانشجویان عضو بررسی شد. برای اینکار ابتدا مطالعه مقدماتی بصورت توزیع پرسشنامه بین بیست و پنج نفر از دانشجویان استفاده‌کننده از کتابخانه مرکزی اجرا و با توجه به نتایج آن اقدام به تهیه پرسشنامه نهایی شد. اطلاعات مورد نظر از 740 نفر از دانشجویان عضو کتابخانه‌ها در مدت بیش از 3 هفته ...