عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف كلي:بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیش‌بینی آن بر اساس نمرات تراز کنکور: اعتبار یابی بیرونی نمرات تراز کنکور با مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی طی سال‌های 90-86 اهداف جزئي: 1. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکور سراسری با توجه به معدل کل کارشناسی و نمرات تراز ارشد 2. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکور سراسری با توجه به معدل کارشناسی داوطلبان به تفکیک دوره (روزانه و شبانه) 3. پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی از روی نمرات تراز کنکو ...
نمایه ها: