عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین پژوهش که مبنای یافته‌های تحقیقات پیشین محقق تهیه شده است . نظر دو گروه دانشجویان ایرانی و ژاپنی و درباره جمع‌گرایی فرهنگی در محیطهای " خانوادگی" و" شغلی" ایرانی و ژاپنی و همچنین ابعاد رفتار "پدرانه" و "مدیریت پدرانه" ، در دو جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد. (در این تحقیق نظر دانشجویان انگلیسی به عنوان ملاک اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرد). آزمونهای مورد استفاده در طرح عبارتند از : نمونه‌های معرف جمعیت دانشجویان رشته‌های علوم‌انسانی دانشگاه شهید بهشتی (که پیش بینی می‌شود ...