عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 76

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش نظرات دانشجویان و مدرسان دروس علمی شش دانشگاه دولتی اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، مشهد که سابقه بیشتری در امر تدریس رشته کتابداری داشتند، درباره کمبت دروس علمی مورد بررسی قرار گرفت. دانشجویان شش دانشگاه مورد پژوهش تصادفی انتخاب شدند و بین آنان پرسشنامه مورد نظر توزیع گردید. به علت محدودیت تعداد اعضای هیات علمی تمامی کادر آموزشی دانشگاه های مورد نظر برای تحقیق در نظر گرفته شدند. بهد از دریافت پرسشنامه ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استباطی و فرمول مجذو ...

اهمیت و ضرورت تحقیق بر این اساس بوده که به نظر می‌آید که ویژگیهای معلم می‌تواند نقش قابل توجهی در کارآیی درونی نظام آموزشی داشته باشد جامعه آماری تحقیق فارغ‌التحصیلان چهار رشته ادبیات ، معارف ، ریاضی و آموزش ابتدائی از دانشگاههای مختلف با مدرک لیسانس بوده و نمونه آماری برای مرکز آموزش عالی ضمن خدمت منطبق بر جامعه آماری و در مقابل از بین فارغ‌التحصیلان دیگر دانشگاهها برای آنها گروههای موازی انتخاب شده است از لحاظ میزان درصد قبولی رتبه اول در بین دبیران ریاضی به فارغ‌التحصیلان ...

دانشگاه آزاد اسلامی محصول انقلاب اسلامی است و در مدتی کوتاه از رشد قابل توجهی برخوردار شده و توانسته است گروه بسیاری از طالبان علم و دانش را پذیرا باشد و آموزش دهد. بنابراین از لحاظ کمی و کیفی بررسی مشکلات و مسائل دانشگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد. این تحقیق می‌تواند از پیشرفت تحصیلی دانشجویان و مقایسه با دانشگاههای سراسری، شناخت نسبی مثبتی برای برنامه‌ریزان فراهم کند. ...

این پژوهش با هدف بررسی وتوصیف وضعیت موجود روابط عمومی های دانشگاه های دولتی شهر تهران به لحاظ بهره گیری از اینترنت ویا به عبارت دیگر،سنجش میزان تحقق روابط عمومی الکترونیک در دانشگاه های مزبور انجام گرفته است؛این تحقیق علل تحقق ویا عدم تحقق روابط عمومی الکترونیک را با بررسی وتعیین میزان معنی داری نسبت بین نوع تخصص،سطح تحصیلات، سابقه فعالیت ،دیدگاه مدیران ونیز سواد یا دانش رسانه ای کارکنان را با بهره گیری از اینترنت در دانشگاه های مزبور مورد سنجش قرار داده است. جامعه آماری ...

عنوان تحقیق این رساله به بررسی تطبیقی سیتسم‌های حسابداری دانشگاههای دولتی وغیر دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی) می‌پردازد هدف این تحقیق بیان مشکلات سیستم حسابداری، گزارشگری مالی، و بهینه‌سازی سیستم اطلاعات حسابداری جهت تصمیم‌گیری مدیران مطرح شده است . این تحقیق به طریق زمینه‌یابی توصیفی و مقایسه‌ای بیان شده است که روش توصیفی بیانرگ روش توصیف عینی، واقعی، منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می‌باشد. قلمرو تحقیق نیز در محدوده سیستم حسابداری دانشگاههای دولتی (از جمله علامه طباطبائی) و ...

موضوع این تحقیق بررسی انگیزش ابزاری و انضمامی در یادگیری زبان در میان دانشجویان سال آخر زبان انگلیسی در دو دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می باشد. همچنین تاثیر متغیر جنس، سطح بسندگی زبان انگلیسی و نوع دانشگاه بر روی نوع انگیزش دانشجویان در فراگیری زبان مورد بررسی قرار می گیرد. اطلاعات این تحقیق با استفاده از تست بسندگی میشیگان و پرسشنامه سنجه انگیزش شامل22 سوال با 161 پاسخگو جمع آوری گردیده است. انگیزش ابزاری و انضمامی بااستفاده از تحلیل عامل مورد تائید قرار می گی ...

بازیابی اطلاعات یکی از حلقه‌های مهم زنجیره اطلاع‌رسانی است که "سرعت " و "دقت " در آن نقش بسیار موثری در بازار فشرده رقابت جهانی ایفا می‌کند. یکی از راههای سرعت بخشیدن به بازیابی اطلاعات موجود در آثار پژوهشی پرهیز از چندگانگی در تدوین آنها می‌باشد. استفاده از استانداردهای بین‌المللی به جای انواع دستورالعمل‌های مختلف پایان‌نامه نویسی موجود در دانشگاه‌های کشور می‌تواند راهی برای پرهیز از این چندگانگی باشد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی انجام شد، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پیو ...

کتابخانه مرکزی دانشگاه، به عنوان عنصری آموزشی پژوهشی، نقش بسیار حیاتی و اساسی را در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها دارا می باشد.ورود انواع منابع اطلاعات در شکلهای مختلف به کتابخانه های دانشگاهی، از جمله مواد دیداری شنیداری و چند رسانه ایها، با توجه به ویژگیها و نقش بسیار موثر آنها در امر یادگیری، آموزش، پژوهش و نمایان ساختن واقعیات، منجر جذابیت خاص برای کاربران و تغییر در کیفیت خدمات کتابخانه ها شده است.پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود مواد دیداری و شنیداری در کتابخانه های م ...

اعتبار هر دانشگاهی به میزان فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی آن دانشگاه بستگی دارد، لذا بررسی وضعیت و جایگاه فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ، میزان مطالعه اعضای هیات علمی، میزان تحصیلات ، تالیف و ترجمه کتب و مقالات ، شرکت در گردهمایی‌های تخصصی، عضویت در مجامع علمی و داشتن فعالیت‌های اجرایی در زمینه رشته خود در زمرهء فعالیت‌های علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها محسوب می‌شوند که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . روش این پژوهش ، روش پی ...