عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 283

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
این فهرست - کتابهائی را که از سال 1347 تا فروردین سال 1350 توسط انتشارات دانشگاه تهران چاپ شده میپوشاند. در مورد هر کتابی، نام نویسنده، نام کتاب ، سال انتشار، تعداد صفحات ، قیمت ، شماره کتاب در سری انتشارات دانشگاه تهران - و در صورتیکه در سری یکی از گنجینه‌های کتب دانشگاه چاپ شده باشد، نام گنجینه و شماره کتاب در سری گنجینه، و بالاخره شرح کوتاهی در مورد اینکه کتاب در چه زمینه‌ای است داده شده. ...

ما در عصری زندگی می کنیم که دانش به نیروی محرکه سازمان ها تبدیل شده و مدیریت دانش یکی از کارکردهای جدایی ناپذیر کسب و کار است. به منظور بهره مندی از مزایای مدیریت دانش، توجه به آن برای هر سازمانی ضرورت خواهد داشت بخصوص برای دانشگاه ها که فعالیت ذاتی و ماموریت اصلی آن ها، پرداختن به فعالیت های دانشی است؛ به منظور آمادگی و غلبه بر چالش هایی که موسسات آموزش عالی با آن مواجه اند، شناخت قابلیت اجرا و مفهوم مدیریت دانش برای این موسسات حیاتی است. دانشگاه علوم انتظامی، تنها مرکز آموز ...

؛اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارد که آنچه در نهایت خصوصیت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور است. منابع انسانی پایه اصل پروت ملتها را تشکیل می دهد،؛ بنابراین نقش تعلیم و تربیت، به عنوان یکی از راه های تشکیل سرمایه انسانی، از دیرباز مورد توجه بوده است. در شرایط متحول امروز جهان، اساسی ترین عامل تعیین کننده پیشرفت و توسعه جامعه، مساله چگونگی برخورداری از اطلاعات، دانش، پژوهش وضعیت نیروی انسانی کارآمد است. امروزه جهان در معرض تغییرات شد ...

با توجه به اینکه تاکنون تاریخ تفصیلی داروسازی کشور نگاشته نشده است در این پایان‌نامه سعی و تلاش بر آن شده تا در طی یک بررسی جامع نسبت به ثبت و مقایسه وضعیت دانشکده داروسازی دانشگاه تهران در برهه‌های مختلف تاریخی باشیم. ذکر این نکته ضروریست که، ثبت وضعیت تاریخ دانشکده داروسازی دانشگاه تهران با توجه به مصاحبه‌ها و نوشته‌های انتشار داده شده، بهتر انجام گرفته است که ره‌آورد آن میتواند مجموعه‌ای نزدیک به یقین از اطلاعات نانوشته داروسازی کشور باشد تا در مورد تاریخ دانش ...

هدف تحقیق حاضر بررسی و مطالعه چگونگی گذران اوقات فراغت دانشجویان‌دختر دانشگاه تهران و میزان گرایش آنان به ورزش در این زمان، همچنین‌شناخت نقاط قوت و ضعف و نارسائیهای موجود تربیت بدنی و ورزش فوق‌برنامه دانشگاه از دیدگاه دانشجویان می‌باشد. شیوه تحقیق از نوع توصیفی‌بوده و در سطح دانشجویان دختر دانشگاه تهران اعم از پزشکی و غیرپزشکی‌انجام شده است . شیوه نمونه‌برداری به طور تصادفی، خوشه‌ای از پنج گروه‌آموزشی هنر، ادبیات و علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی‌صورت گرفته است . ...

تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن ...