عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

"بررسی ایجاد دانشگاه تربیت معلم در استان مازندران" نیز در راستای هدف مزبور انجام گرفت و برای این منظور سعی گردید ابعاد مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای مختلف استان مازندران، شامل وضعیت علمی و جغرافیایی، پیشینهء تاریخی، ویژگیهای جمعیتی، وضعیت مسکن، آموزش و پرورش ، آموزش عالی در استان، ساختار اقتصادی به همراه معرفی اجمالی شهرستانهای استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. ...

در طرح مکان‌یابی تربیت معلم خوزستان که به منظور رفع کمبود دبیر در منطقه ، اجرا شده است ، ضمن تحلیل ویژگیهای تاریخی ، اقلیمی و آب و هوای استان ، مسایل جمعیتی و رفاهی خانوارهای استان، اوضاع اقتصادی، اعم از کشاورزی، صنعت ، معدن، ساختمان،خدمات ، منابع زیرزمینی و راهها و وضعیت بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفته و از مساله فرهنگ ، آموزش و پرورش و آموزش عالی و نیز مساله کمبود دبیر در استان خوزستان بحث شده است . در نهایت با توجه به بررسی امکانات ، سنجش محرومیت و سنجش مبانی صنعتی و ...

هدف از اجرای این طرح ، مطالعات مختصری در جهت شناخت مسایل ، مشکلات و امکانات بالقوه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، بخصوص آموزش و پرورش به منظور ایجاد دانشگاه تربیت معلم در استان فارس بوده است . در این خصوص ، مسایل جمعیتی و وضعیت موجود فعالیتهای اقتصادی بررسی گردیده و از آموزش و پرورش استان بر متغیرهایی چون : جمعیت دانش‌آموزی ، کادر آموزشی ، تعداد مدارس ، جمعیت لازم‌التعلیم و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در سالهای آینده ، بحث شده است . ...
 
هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه منبع کنترل (درونی-بیرونی) در بین گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه تربیت معلم تهران می‌باشد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه منبع کنترل ورزشکاران و غیرورزشکاران از نظر متغیرهای (کنترل درونی-گرایش افراد ثروتمند و شانس) می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق عبارت از 220 نفر از دانشجویان (110 نفر غیرورزشکار و 110 نفر ورزشکار) دانشگاه تربیت معلم تهران که براساس سابقه ورزشی در یکی از رشته‌های ورزشی بصورت تصادفی گروهی برگزیده شدند. در این تح ...

هدف از انجام این تحقیق ، مقایسه وضعیت تحصیلی فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران، طی سالهای 1374 تا 1379 بوده که بدین منظور از معدل های لیسانس ، دروس عملی و نظری آنها استفاده شده است . ...
 
1 - اکثر پاسخ‌دهندگان نسبت به سئوال "آیا اوقات فراغتی دارید؟ جواب مثبت داده‌اند. 2 - اکثر پاسخ‌دهندگان، 3 تا 4 ساعت زمان گذران اوقات فراغت در شبانه‌روز اعلام کرده‌اند. 3 - اکثر پاسخ‌دهندگان، ساعت 4 تا 8 شب و روزهای پنجشنبه و جمعه و ماههای اردیبهشت و مهر را بهترین زمان گذران اوقات فراغت ذکر کرده‌اند. 4 - اکثر پاسخ‌دهندگان، کتب سیاسی را بعنوان اولویت اول جهت مطالعه، موسیقی را بعنوان اولویت اول جهت فعالیتهای فرهنگی، هنری - مراسم دعا را بعنوان اولویت اول جهت فعالیتهای مذهبی ذکر ک ...

چکیده ندارد.