عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این تحقیق تحلیل هزینه-مصرف نشریات ادواری لاتین جاری رشته‌های بیوشیمی-بیوفیزیک در موسسه I.B.B دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی تربیت مدرس می‌باشد تعداد 202 عنوان نشریات ادواری لاتین سال 1995 با بیش از هزار شماره جامعه مورد پژوهش را تشکیل داده است . برای جمع‌آوری آمار مصرف درطی 6 ماه روش برچسب بر اساس سه معیار فتوکپی، خواندن و ورق زدن انتخاب شدو قیمت اشتراک مجلات نیز با بررسی پیش فاکتورهای مربوطه بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش توصیفی-تحلیلی و برای آزمو ...

اکثر دانشگاههای ایرانی داوطلبانی را در دوره دکتری خود می پذیرند که توانایی زبان آنها قابل قبول باشد. این توانایی زبانی از طریق آزمونهایی مانند ام.سی.اچ.تولیمو. و تافل سنجیده می شود. بنابراین این آزمونها که هدفی مهم را دنبال می کنند باید ویژگی های یک آزمون خوب همچون پایایی و روایی را دارا باشند. هر ساله آزمونی شبیه به تافل برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس را دارند در این دانشگاه برگزار می شود. سال گذشته داوطلبان زیادی فارغ التحصیل رشته های مختلف و ...

امروزه بسیاری از دانشگاههای کشور که دوره دکتری برگزار می کنند تنها داوطلبانی را می پذیرند که در آزمون زبان دانشگاه مزبور و یا در یکی از آزمونهای زبان معتبر مانند اچ ای یا تولیمو نمره لازم را کسب نموده باشند. ...
  
در این تحقیق ، طراحی مدل ریاضی تجزیه دنتزیگ -ولف برای تعیین تعداد مطلوب دانشجویان ورودی رشته‌های مختلف تحصیلی در دانشگاه تربیت مدرس مدنظر است . ساختار مدل پیشنهادی (وجود محدودیتهای مشترک و فرعی) اجازه تحلیل مدل را در قالب یک مدل تجزیه دنتزیگ -ولف فراهم آورده است . پس از بررسی الگوریتم تجزیه دنتزیگ -ولف ، روشهای برنامه‌ریزی عدد صحیح در این الگوریتم از جمله روشهای گسسته‌سازی، محدب‌سازی و انشعاب و تحدید مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل طراحی شده در دانش ...