عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15019

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این تحقیق تحلیل هزینه-مصرف نشریات ادواری لاتین جاری رشته‌های بیوشیمی-بیوفیزیک در موسسه I.B.B دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی تربیت مدرس می‌باشد تعداد 202 عنوان نشریات ادواری لاتین سال 1995 با بیش از هزار شماره جامعه مورد پژوهش را تشکیل داده است . برای جمع‌آوری آمار مصرف درطی 6 ماه روش برچسب بر اساس سه معیار فتوکپی، خواندن و ورق زدن انتخاب شدو قیمت اشتراک مجلات نیز با بررسی پیش فاکتورهای مربوطه بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش توصیفی-تحلیلی و برای آزمو ...

با توجه به تحولات دنیایی امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکتهایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. تجربه موفقیت آمیز اکثر کشورهای پیشرفته در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی اهمیت خاصی قائل گردند. این تحولات بیش از هر چیز، حیطه آموزش را تحت تأثیر قرار می‌دهد یا بهتر است بگوییم که باید تحت تأثیر قرار دهد. صرف انتقال برخی اطلاعات و مهارت‌ها به دانشجویان دیگر کافی نیست. امروزه، در بسیاری ...

اکثر دانشگاههای ایرانی داوطلبانی را در دوره دکتری خود می پذیرند که توانایی زبان آنها قابل قبول باشد. این توانایی زبانی از طریق آزمونهایی مانند ام.سی.اچ.تولیمو. و تافل سنجیده می شود. بنابراین این آزمونها که هدفی مهم را دنبال می کنند باید ویژگی های یک آزمون خوب همچون پایایی و روایی را دارا باشند. هر ساله آزمونی شبیه به تافل برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس را دارند در این دانشگاه برگزار می شود. سال گذشته داوطلبان زیادی فارغ التحصیل رشته های مختلف و ...

امروزه بسیاری از دانشگاههای کشور که دوره دکتری برگزار می کنند تنها داوطلبانی را می پذیرند که در آزمون زبان دانشگاه مزبور و یا در یکی از آزمونهای زبان معتبر مانند اچ ای یا تولیمو نمره لازم را کسب نموده باشند. ...
 
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ بی‌ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ کانال‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ کشاورزی و توسعه اقتصادی روستایی باش ...

تحلیل جامعه شناختی، واریانس موفقیت آموزشی افراد، در آزمون ورودی دانشگاه و درون دانشگاه، موضوع و هدف این تحقیق را تشکیل می‌دهد که طی فرآیند واکاوی ادبیات نظری تحقیق، بر اساس رویکردهای 1)ستیزگرائی 2)کارکردگرایی 3)تعامل‌گرایی، چارچوب نظری طرح، بنیاد نهاده شده است . حجم نمونه آماری: 300 نفر است که این افراد در سال 1371 دیپلم گرفته و در همان سال در مقطع کارشناسی وارد دانشگاههای تهران شده‌اند. روش تحقیق: پیمایشی و تحلیل ثانوی است . داده‌های لازم با استفاده از پرسشنامه و طی مصاحبه ح ...
 
آیا کارآیی بهتر و بیشتر بدن و داشتن آمادگی جسمانی حرکتی بهتر، می‌تواند با سطح عزت نفس در بین دختران دانشجو ارتباط و همبستگی داشته‌باشد به عبارت دیگر شرایطی را برای دانشجویان بوجودآورد که به خویشتن شناسی آنها کمک کرده و تصویر مثبت و بهتری را از خود در آنان بوجودآورد؟ جهت پاسخگویی به این سئوال، سطح آمادگی جسمانی - حرکتی و سطح عزت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز اندازه‌گیری شد. روش تحقیق زمینه‌ای می‌باشد که به روی 115 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چم ...