عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1358

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاه نهادی تأثیرگذار در کشور محسوب می گردد که برخودار از نقش و مسئولیتی بی بدیل در جامعه می باشد. بر همین اساس است که امام خمینی(ره) به این موضوع توجه شایانی نموده اند و در برابر چنین حساسیت و اهمیتی ایده دانشگاه اسلامی را مطرح می نمایند که تا به امروز نیز از موضوعیت خویش خارج نگردیده است. همچنین این ایده با بسیاری از سیاستگذاری های علمی و فرهنگی از قبیل جنبش نرم افزاری، تحول علوم انسانی، بومی سازی علوم و تمدن سازی اسلامی- ایرانی مرتبط می باشد. لذا این پژوهش با تمرکز بر ر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای رابطه بین عاطفه مثبت- عاطفه منفی و عملکرد مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه کابل بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری به ترتیب 693 و 64 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروههای آموزشی دانشگاه کابل، 609 و 44 نفر از اعضای هیئت علمی و مدیران گروه های آموزشی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 92-1391 بود از این تعداد 123 نفر از دانشگاه کابل و 120 نفر از دانشگاه اصفهان از طریق نمونه گیری تصادفی، طبقه ای متناسب با حجم به عنوان ...

هدف از انجام این پژوهش‏‎‎‏، بررسی تحلیل رفتگی و منبع کنترل در مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه های آموزش عالی کشور است. بدین منظور تعداد 44 نفر از مدیران دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی و 88 نفر از مدیران دانشکده ها و گروه های غیرتربیت بدنی دانشگاه ها که در زمان انجام پژوهش به ترتیب 95 و 40 درصد تراکم جوامع تحت بررسی خود را به خود اختصاص داده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق توسط آزمون های همبستگی (کندال - پی ...

ارتباط دو نهاد دانشگاه و صنعت از ضروری ترین مناسبات هر جامعه ای است که به رشد و شکوفایی این دو نهاد و نیز توسعه و پیشرفت همه جانبه جامعه منجر خواهد شد. ارتباط دانشگاه با صنعت از سابقه طولانی به ویژه در کشورهای توسعه یافته برخوردار است. تجربه کشورهای موفق جهان حاکی از آن است که ایجاد و باروری چنین رابطه ای عاملی مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی آن ها بوده است. تجاربی که کشورهای موفق و پیشرو در زمینه ارتباط دانشگاه با صنعت کسب کرده اند حائز اهمیت فراوانی است. بررسی و ...
نمایه ها:
صنعت | 

یکی از عمده ترین مسایل فرا روی کارآفرینی مساله فقر اطلاعات از محیط اطراف است و از جهت دیگر شناسایی نقش های گوناگونی که فن آور های اطلاعاتی با توجه به پتانسیل های خود می توانند در جهت پیشبرد کارافرینی بازی کنند، از نیاز های اساسی جامعه حاضر است.امروزه سازمان هایی که نتوانند در ساختار خود ار منافع فناوری های اطلاعات برای دست یابی به هدف گردش اطلاعات در درون سازمان و آگاهی از خواست ها و نیاز های مشتریان خود استفاده کنند زیان های فراوانی را متحمل خواهند شد. از طرفی با اضافه شدن م ...

نتایج این بررسی نشان می دهد که دختران به نسبت پسران ، گرایش بیشتری برای رفتن به دانشگاه دارند. همچنین خودپنداره فرد، دیگران مهم و وجود مدرک گرایی در جامعه از عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان نسبت به ورود به دانشگاه است . همچنین با وجود اینکه دانش آموزان در تمام رشته های تحصیلی گرایش ورود به دانشگاه را دارند، نتایج نشان می دهد که دانش آموزان در رشته های نظری(علوم تجربی ، علوم ریاضی و علوم انسانی) نسبت به دانش آموزان در رشته های کاردانش گرایش بیشتری برای ورود به دانشگاه دارند. ...
نمایه ها:
سنجش | 
فرد | 
پایه3 | 

هدف این پژوهش بررسی نگرش فارغ‌التحصیلان شاغل در بخش مدارک پزشکی نسبت به رابطه برنامه آموزشی و کار در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی ایران، تهران و شهید بهشتی در طی سال 1378 بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است . از آنجائیکه آموزش رشته مدارک پزشکی، مبتنی بر آموزشهای تئوری و عملی است ، لذا بایستی این آموزش در مراکز دانشگاهی و مراکز درمانی تطابق داشته و مکمل یکدیگر باشند. یعنی دروسی مانند پذیرش و ترخیص ، کدگذاری، آمار، بایگانی و مدیریت مدار ...

این نوشتار که از جانب موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برای ارائه در کارگاه آموزشی برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی، تهیه گردیده، در ابتدا، پس از معرفی رویکرد سیستمی به چگونگی استفاده از آن در بررسی عملکرد یک دانشگاه یا موسسهء آموزش عالی پرداخته و از آن به عنوان وسیله‌ای یاد کرده است که برای تجزیه و تحلیل همه جانبهء سیستم نقش حیاتی دارد. آنگاه به دانشگاه به عنوان یک سیستم توجه نموده و پس از سرشماری محیط سیستم دانشگاه، ساختار سیستم دانشگاه را مورد بررسی قرار داده است . سپس ضم ...

با پیشرفت سریع تکنولوژی تغییرات تکنولوژیکی سریع وجود سیستم های اطلاعاتی که مرزهای جهان را ازبین برده است درهای پیشرفت به سوی تمامی کشورها باز شده است درنتیجه رقابت دردنیای امروز بیش ازهرزمان دیگری اهمیت یافته است برای اینکه جامعه ای بتواند دردنیای رقابتی امروز ادامه حیات دهد دانشگاه و صعت باید درخدمت هم باشند و بصورت موازی حرکت کنند درواقع برای اینکه صنایع بتوانند پیشرفت کنند باید با دانشگاهیان ارتباط برقرار کرده و ازعلم و دانش آنها استفاده نمایند درمقاله حاضر پسا زبیان تعریف ...
نمایه ها:
صنعت |