عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 81

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین وظایف دانشگاهها "رسالهء تحقیقاتی" آنها است و تحقیقات بدون کتابخانه کاری ناشدنی است . بدین لحاظ ، بررسی و ارزیابی وضع موجود کتابخانه‌های دانشگاهی از هر نظر ضرورت دارد. طرح مورد نظر نیز بنابرهمین ضرورت پیشنهاد می‌شود. اجرای طرح تحقیق در خصوص وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهها " به شرح ذیل انجام می‌پذیرد. -1 شناسایی مقدماتی کتابخانه‌های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور . -2 تهیه و تنظیم پرسشنامه (حاوی نام و نشان دقیق کتابخانه‌ها ، تاریخ تاسیس و نوع وابستگی ، تعداد کارک ...

بدنبال بخشنامه شماره 3048ˆ2ˆ35 مورخ 23ˆ10ˆ68 معاونت محترم آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی پیرامون ادامه تحصیل کارشناسان آموزشی و مربی آموزشیاران در جهت تکمیل و تامین اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزشی ضرورتهای جهت بررسی سوابق آموزشی و سابقه خدمت آنها ضروری به نظر می‌رسد. از این رو پرسشنامه‌هایی تهیه و برای موسسات مذکور ارسال شد. بعد از بررسی فرمهای ارسال مشخص شد که تعداد 648 نفر از کارشناسان (از میان 770 فرم تکمیل شده ارسالی ادامه ...

شورای عالی برنامه‌ریزی طی مصوبه‌ای در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ماه 1369 موافقت کرد که پاره‌ای از اختیارات خود را در زمینه برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی را به دانشگاهها واگذار نماید. سه سال پس از تصویب این مصوبه ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی بر آن شد که نتایج مترتب بر آن را بررسی کند. طرح با روش پرسشنامه اجرا شد و مخاطبان پرسشنامه ، معاونین آموزشی دانشگاههای واجد شرایط بودند. نتایج بدست آمده به شرح زیر است : نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران در سال 1369 مجموعا 61 دانشگاه ، 3 مجتمع آم ...

در طرح فعلی با بکارگیری تکنیکهای برنامه‌ریزی ریاضی به فرموله نمودن و حل مسئله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها می‌پردازیم. هرگروه آموزشی ،هررشته تحصیلی و هر موسسه آموزش عالی دارای ویژگیهای خاصی هستند. تلفیق این سه مورد و همچنین توجه به اهداف کمی - کیفی و استراتژیهای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی مجموعه پیچیده را در زمینه پذیرش دانشجو پدید می‌آورد. هدف طرح توجه به تمامی موارد فوق‌الذکر و سعی دریافتن بهترین فصل مشترک در بین اهداف و محدودیتها است . ازآنجایی که هر برنامه توسعه‌ای ...

در دانشگاه شهید بهشتی 10 دانشکده و در مجموع 36 رشته در این دانشکدهها دایر است نظیر هر رشته در سایر دانشگاههای کشور نیز وجود دارد ، برای مثال در کل کشور رشته ادبیات فارسی در 25 دانشکده و یا رشته اقتصاد در 17 دانشکده ( دولتی ) دایر است . دانشجویان این دانشگاهها طی یک آزمون سراسزی در دانشگاههای پذیرفته شده‌اند لذا وضعیت ورودی در مقایسه با یکدیگر برای هر رشته روشن شده است . این دانشجویان پس از اخذ درجه کارشناسی ، در آزمون سراسری کارشناسی ارشد شرکت می‌کنند می‌خواهیم وضعیت علمی دان ...

در طرح فعلی با بکارگیری تکنیکهای برنامه‌ریزی ریاضی به فرموله نمودن و حل مسئله ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاهها می‌پردازیم . هر گروه هر رشته تحصیلی و هر موسسه آموزش عالی دارای ویژگیهای خاصی هستند . تلفیق این سه مورد و همچنین توجه به اهداف کمی - کیفی و استراتژیهای برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی مجموعه پیچیده را در زمینه پذیرش دانشجو پدید می‌آورد . هدف طرح توجه به تمامی موارد فوق‌الذکر و سعی در یافتن بهترین فصل مشترک در بین اهداف و محدودیتها است . از آنجائیکه هر برنامه توسعه‌ای د ...

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی توانمندیهای شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است . در حقیقت ، هدف بررسی توان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در آماده‌سازی نیروهای انسانی است . در این پژوهش سعی بر این است که میزان موفقیت شغلی فارغ‌التحصیلان در زمینه‌های مختلف مثل تواناییهای اجرای ، تخصصی ، تعهد ، احساس مسولیت ، درک عمومی ، مهارتهای علمی ، مسائل نظری ، برقراری روابط حسنه و همچنین میزان استفاده از دروس و یافته‌های دانشگاهی در محیط کار فارغ‌التحصیل تعیین شود . در ...

بمنظور تهیه چهارچوب کلی برنامه دوم توسعه فضایی کالبدی آموزش عالی و پیش‌بینی مکانهای مناسب جهت توسعه و ایجاد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در کشور از طریق بررسی وضعیت موجود آموزش عالی در هریک از استانها و شهرستانهای مربوطه از نظر تعداد دانشگاه و مراکز آموزش عالی دانشجویان ظرفیتهای فیزیکی ،اعضاء هیئت علمی رشته‌های تحصیلی و مقاطع آنها به تفکیک در گروههای آموزشی علوم انسانی و هنر ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ،کشاورزی و دامپزشکی و باتوجه به مصوبات شورای گسترش آموزش عالی و پروژه‌های ع ...

نظر به اینکه انتخاب رشته‌های تحصیلی در دانشگاه از طرف دانشجویان بستگی به شناخت آنان نسبت به این رشته‌ها دارد،برای اینکه معلوم شود دانشجویان دانشگاهها،مخصوصا" نظیر پزشکی ،حقوق،علوم تربیتی که در آینده بطور مستقیم یا غیرمستقیم با رفتار افراد سروکار دارند تاچه حد به اهمیت روان‌شناسی و نقش روان‌شناسان دراین فعالیتهای اجتماعی آگاهند می‌تواند گام مفیدی برای شناساندن این رشته و نتایج کاربرد آن به دانشجویان سایر رشته باشد. ...