عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42083

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ترویج علم نیاز ضروری برای ایجاد ارتباط بین متخصصان با عموم و متخصصان سایر رشته‌ها است و این ارتباط بویژه در حوزه علوم پزشکی و سلامت از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به این نکته، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و تبیین فعالیت‌های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال‌های1388-1392 و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فعالیت‌های ترویجی در حوزه پزشکی و سلامت است. این پژوهش از نوع تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. جامعه پژوهش کلیه‌ی17 ...

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی باورهای معرفت شناختی علمی، انگیزۀ یادگیری علوم و خودکارآمدی یادگیری علوم با یادگیری مفاهیم علوم انجام گردید. تعداد 337 نفر از دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. تعداد کل این جامعه 2926 بودند. مقیاس باورهای معرفت شناختی علمی (SEB)، مقیاس انگیزۀ یادگیری علوم (MLS)، خودکارآمدی یادگیری علوم (SLSE) و یادگیری مفاهیم علوم (COLS)، جهت جمع آوری داده های پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. داده های پژوهش با استفا ...

مجلّات علمی و ادبی بی‌تردید، منابع مهم و باارزشی برای دانشجویان و دانش‌پژوهان محسوب می‌- شوند به ویژه آن که مجلّه از سرچشمه علم و دانش- دانشگاه- بیرون تراود و معرّفی و شناساندن آنها به روش‌های مختلف، یک ضرورت به شمار می رود. یکی از این مجلّات ؛ مجلّه علمی، ادبی، تاریخی، اجتماعی «دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد» است که چاپ آن از سال 1344 به صورت فصلنامه شروع شده و هنوز ادامه دارد. در این پژوهش، با شیوه سندکاوی و کتابخانه‌ای و با استفاده از روش تحلیل محتوا ، بعد از آن‌ که تما ...

کلمه ی فلسفه از زبان یونانی اقتباس شده و مرکب از دو کلمه ی ""philia و "Sophia" به معنای دوستدار دانایی و حکمت است. علم فلسفه به عنوان یکی از پرطرفدارترین علوم انسانی از قرن های اولیه ی اسلامی شناخته شده است و هر چند بسیاری با آن مخالفت ورزیده اند، ولی جایگاه و تأثیری آشکار را در ادبیات و دیگر رشته های علوم انسانی بر جای گذاشته است. زهاوی شاعر معاصر عراقی را به عنوان شاعر فیلسوف و فیلسوف شاعر معرفی کرده اند، اما خود وی این مسأله را انکار می کند و می گوید:«من فقط دوستدار دان ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی ریشه مشکلات نهاد علم در ایران امروز با رجوع به مقطع تاریخی ورود علم به ایران و تلاش جهت فهم نگرش روشنفکران این دوره نسبت به پدیده جدید الورود علم با روش تحلیل گفتمان و با استفاده ار نظریه پسا استعماری است. در سال هایی که در اثر مواجهه گسترده با غرب و احساس ناتوانی از مقابله با آن ایده ضرورت متمدن شدن و اخذ علوم جدید در ایران شکل گرفته و به دنبال آن تصمیم به تاسیس مراکز آموزش عالی به سبک غربی گرفته می شود گفتمانی شکل می گیرد که بر مسیر آینده تحول ...

علوم ادبی در میان علوم پیش‌نیاز تفسیر قرآن، جایگاه ویژه‌ای دارند و احاطه بر آن‌ها از شرایط ضروری مفسر قرآن است. این علوم از زمان تدوین تا به امروز همواره در اغلب کتاب‌های تفسیری مورد استفاده‌ بوده‌اند. دو تفسیر المیزان و الکشاف از تفاسیر مهم و معتبری هستند که جهت‌گیری تفسیری نویسندگان آن‌ها در به کارگیری علوم ادبی اساساً با هم متفاوت است. تفسیر کشاف تفسیری با رویکرد بیشتر ادبی و تفسیر المیزان تفسیری با رنگ فلسفی و سرشار از مباحث اجتماعی و در عین حال دربردارنده‌ی مباحث ادبی اس ...

این پژوهش با 2 هدف اصلی انجام گرفته است : 1. بررسی ابعاد موثر در تعلیم و تربیت از منظر دو دیدگاه معرفت شناختی تجربه گرایی و سازنده گرایی 2. تعیین میزان گرایش اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا نسبت به هر یک از این دیدگاههای معرفت شناختی. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از: 1. آیا بین دو دیدگاه معرفت شناختی تجربه گرایی و سازنده گرایی درباره ماهیت ابعاد موثر در فرایند تعلیم وتربیت تفاوت وجود دارد؟ 2. اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دان ...

این پژوهش به بررسی رمان های مذکور به روش نقد تکوینی لوسین گلدمن می پردازد. در روش نقد تکوینی لوسین گلدمن، ما به بررسی متون ادبی به عنوان ساختاری ابداعی می پردازیم که از ساختار اجتماعی جامعه نشأت گرفته است . نتیجه این پژوهش آن ست که تجربه ی رمان نویسی سهیل ادریس، برگرفته از داستان زندگی وی و مربوط به تاریخ واوضاع اجتماعی لبنان در دهه ی هفتاد قرن بیستم است. به عبارتی دیگر ساختاری ابداعی به شمار می آید که ازطبقات اجتماعی و ساختارهای لبنان در آن زمان برخاسته است . رما ...

این پژوهش، با هدف بررسی موانع نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی رشته‌های مختلف علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام گرفته است، پژوهش از لحاظ روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش را کلیه اعضاءهیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان تشکیل می‌دهد که تعداد آنها 118 نفر(102 نفر مرد و 16 نفر زن) می‌باشند. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبی و جدول تعیین حجم نمونه کرجس ...