عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

هدف کلی تحقیق بررسی مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی است. بدین ترتیب سوال اصلی نیز باتدوین و چهار سوال ویژه مطرح گردید. « ؟ مفهوم نفس از نظر قرآن کریم و دانشمندان اسلامی چیست » گزاره یروش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گرد آوری داده ها ، توصیفی– تحلیلی و جامعه ی تحقیق دربرگیرنده ی کتب ، اسناد و مدارک وپایگاه داده ها بوده واز روش نمونه برداری هدفمند گزینشی استفاده شده است،نتایج تحقیق بیانگر این است که نفس عنصر تشکیل دهنده ی انسان وجوهری ملکوتی ، قائم به ...

اهمّیّت ترجمه به عنوان یکی از دستاوردهای مهمّ بشر بر همگان روشن است، از رهگذر ترجمه می توان به دستاوردهای دیگر ملّت ها دست یافت و از آن بهره برد یا به ناکامی های آنان پی برد و از آن درس گرفت. می- توان گفت که ترجمه وسیله ی پیوند میان تمدّن های پیشین و تمدّن های امروزی ست. ترجمه همواره مورد اهتمام و توجّه ملّت ها بوده است، به همین سبب باید آن را جزیی از زندگی انسان ها برشمرد، تا آن جا که دانشمندان این حوزه، جایگاه آن را تا علم ارتقا داده و نظریّه های متعدّدی را به عنوان مطالعات ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.