عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2170

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش شامل بندهای زیر خواهد بود: - ضرورت گزینش دانشجو - شیوه‌های گزینش دانشجو در چند کشور منتخب - سابقه گزینش دانشجو در ایران - گزینش دانشجو طی 5 سال اخیر - جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات ...
نمایه ها:
ایران | 

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء بین شیوهء فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه انجام شده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسری سال تحصیلی 1369-70 در یکی از گروههای آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاههای جامعه و تخصصی منتخب زیر پذیرفته شده‌اند و هم‌اکنون به تحصیل اشتغال دارند: دانشگاههای جامع، عبارتند از: دانشگاههای الزهرا، بوعلی، تهران، تبریز، گیلان، و دانشگاههای تخصصی امیرکبیر، صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان، علم‌وصنعت و علامه طب ...

این طرح به منظور بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزیش دانشجو و موفقیت آنان در دانشگاه اجرا شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح، شامل دانشجویانی بوده که در آزمون سراسری سال تحصیلی(69-70)در یکی از گروههای چهار گانه آموزشی در یکی ازدانشگاههای : الزهرا، بوعلی سینا همدان، تهران، تبریز، گیلان، امیر کبیر، صنعتی شریف ،صنعتی اصفهان،علم و صنعت ایران و علامه طباطبائی پذیرفته شده اند . ...

محوریت سرمایه انسانی (نیروی انسانی آموزش دیده) در فرآیند توسعه امری است مورد تاکید اکثر اقتصاددانان . و یکی از شرایط استفاده کارا از نیروی انسانی، توزیع جغرافیایی این عامل به تناسب نیاز منطقه ای است . دراین راستا پژوهش حاضر با تاکید بر خطوط مشی برنامه سوم توسعه، در تطبیق با عوامل انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور، با استفاده از سه دسته شاخص های جمعیتی، آموزشی، اقتصادی- اجتماعی، توزیع کمی و کیفی پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی را پیشنهاد می کند . در ای ...

رفتار انسان رابطه نزدیکی با نگرشها تمایلات و ادراکات وی دارد و نگرشها از عوامل مهم موثر بر رفتار می‌باشند. همچنین بین صفاتی که برای معلم در رابطه با خودش وجود دارد و حائز اهمیت بیشتری است علاقه داشتن به شغل معلمی که برخی آنرا حتی ((عشق به معلمی)) نامیده‌اند می‌باشد. از طرفی تعلیم و تربیت امری وقت گیر، پرثمر و در عین دشوار است که در آن معلمان که نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی هستند بیشترین و برترین نقش را بر عهده دارند و مدیران این جامعه بویژه مدیران آموزش و پرورش باید باور ...
نمایه ها:
شغل | 
نگرش | 
معلم | 

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی پاس، دریبل از بین موانع، شوت و دریبل کنترلی در دختران دانشجو بود. برای این منظوراز آزمون‌های مهارتی بسکتبال ایفرد و جانسون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. نمونه آماری شامل 38 دانشجوی دانشگاه گیلان با میانگین سنی 0.96±21.76 بود که با روش غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. آزمون‌های در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 و در دو هفته پایانی کلاس‌های تربیت بدنی عمومی 2 به شکل آزمون- ...
نمایه ها:
روایی | 
دختر | 

در اين پژوهش به تطبيق شاخصه‌هاي اخلاق فردي و اجتماعي دانشجو در اندیشه و آراء امام خميني و مقام معظم رهبري با آيات قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (ع) پرداخته شده است. به طور كلي اخلاق به زير مجموعه‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي تقسيم مي گردد كه پژوهنده در اين پژوهش سعي نموده تا شاخصه‌هاي اخلاق فردي و اجتماعي دانشجو را بيان نموده و سپس آن‌ها را با آيات نوراني و هدايت بخش قرآن كريم و روايات ائمه معصومين (ع) تطبيق نمايد. اين تطبيق در جهت بيان اين مطلب است كه يك دانشجو از نگاه امام ...

این گزارش با تلاش مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهیه گردید که هدف آن بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در سالهای مورد نظر در قیاس با هدفهای اعلام شده در برنامهء پنجسالهء اول بخش آموزش عالی و تحقیقات عنوان شده است . گزارش مذکور، در دو بخش الف - پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1368-69، 1369-70 ب - پیش‌بینی پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1370-71 الی 1372-73 برای تحقیق برنامه همراه با جدولهای آماری تنظیم گردیده و جامعهء آماری مورد مطالعه، کلیهء دانشگاهها و مراکز آم ...

گزارش طرح حاضر، در دو بخش تنظیم گردیده است که بخش اول آن در ابتدا به جنبه‌های گوناگون برنامه‌ریزی، اعم از چارچوبهء برنامه‌ریزی، فرآیند برنامه‌ریزی در ارتباط با ظرفیت پذیرش دانشجو، ضرورت برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی در ایران و انواع برنامه‌ریزی، شامل برنامه‌ریزی بلندمدت ، میان مدت و کوتاه‌مدت می‌پردازد. سپس به چگونگی مدل ظرفیت پذیرش دانشجو و ساخت و ارزیابی این مدل توجه می‌کند. بخش دوم گزارش ، به بررسی و تشریح فاز دوم طرح، یعنی تعیین تعداد پذیرفته‌شدگان هر یک از رشته‌های تحصیلی در ...