عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 259

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور تعیین شیوع افسردگی در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه با شیوع آن در بین دانشجویان غیر خوابگاهی این دانشگاه و تعیین ارتباط افسردگی دانشجویان این دانشگاه با یک سری متغیر مستقل در ترم اول تحصیلی 76-1375 در ماههای دی و بهمن صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع زمانی ترم اول سال تحصیلی 76-1375 می باشند و این پژوهش در سطح دانشکدههای مختلف این دانشگاه بیمارستانها و خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت. به ا ...

‏‎‎‏‏‎‎‏بهداشت فردی (که خود شامل عادت بهداشتی غذایی و عادات بهداشتی مهارتهای مراقبت از خود نیز میگردد) از اجزای بسیار مهم بهداشت میباشد که شخص را در رسیدن به سطح مطلوبی از سلامتی یاری می کند. رسیدن به سطح مطلوب سلامتی نیز از اهداف اصلی مراقبتهای بهداشتی اولیه محسوب می شود. عادات بهداشتی فوق با عوامل دیگری از جمله میزان تحصیلات شخصی، سن، جنس، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ، تحصیلات والدین، بعد خانوار و متغیرهای دیگری در ارتباط است. در این مطالعه سعی شد تا همگام با بررسی عادات بهداشت ...

مطالعه حاضر جهت ارزشیابی برنامه کارآموزی بهداشت گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی دیگاه دانشجویان پزشکی - ورودی 70 وتعیین عوامل موثر بر نظر دانشجویان فوق درنتایج اطلاعات صورت گرفته است. مطالعه ا زنوع مطالعات ارزشیابی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی جمع آوری شده است. یافته های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و نتایج نشان داد که برنامه کار آموزی بهداشت در بخش های زیر دارای نقاط ضعف و قوت می باشد . 1- قوت برنامه ( شاخص رضایت بال) عبارتند از : - نحو ...

در حال حاضر از افسردگی به عنوان شایع‌ترین بیماری روانی بزرگسالان یاد می‌شود. بر این اساس شاید میزان افسردگی دانشجویان پزشکی به عنوان شاخص اساسی سالامت روانی آنان به حساب آید. در پژوهشی که به عمل آمد، نشان داده شد که دانشجویان پزشکی در مقایسه با افراد جامعه از شیوع بیشتر افسردگی برخوردار می‌باشند که علل آن افزایش استرسها است که به دانشجویان پزشکی وارد می‌آید و میزان شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی 7 درصد 56 درصد تخمین زده شده است . همچنین معلوم شد که افسردگی در دانشجویان دورهء ...

استرس یکی از مشکلات بزرگ دنیای امروز است و نقش آن در ایجاد و پیشرفت بیماریها از دیرباز معلوم است. در این میان اهمیت به سلامت دانشجویان پزشکی ما را به این مطالعه واداشت. هدف از این مطالعه عبارتند از: بررسی سطح استرس در دانشجویان پزشکی کرمان و تفاوت آن در زیر گروههای سن، جنس، سالهای تحصیلی، وضعیت تاهل و محل سکونت. مقایسه یافته های حاصل با نتایج قبلی انجام شده در ایران و خارج از کشور. شناسایی وقایعی که بیشتر روی افراد و ایجاد بیماریها تاثیر می گذارند. نتایج بدست آمده تجزیه و تحل ...

نگارش پایان نامه فرصت مناسبی است تا دانشجو بتواند در طول دوره تحصیلی با چگونگی انجام تحقیق آشنا شود. ای مطالعه به منظور مقایسه کیفیت پایان نامه های دوره دکتری عمومی پزشکی، 14 دانشگاه علوم پزشکی در دو مقطع تحصیلی 71-1370 و 78-1377 انجام گرفت. تعداد 817 پایان نامه (410=71-1370 و 407=78-1377 ) به صورت تصادفی از میان 4240 پایان نامه انتخاب شد. نسخه اصلی پایان نامه ها، مطالعه و امتیاز اجزای تشکیل دهنده هر کدام با استفاده از یک فرم اطلاعاتی تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون ه ...

اغلب اوقات تشخیص و درمان سریع افسردگی مسئله مرگ و زندگی است اخیرا یک بررسی نشان داده است که تقریبا تمام کسانی که در یک شهر کوچک دست به خودکشی زده‌اند در خلال چند هفته قبل از انتحار به یک طبیب خانوادگی مراجعه کرده‌اند. مرور گذشته نگرانه (Retrograde) به پرونده‌های پزشکی و مصاحبه با خانواده بیماران، حاکی از علائم افسردگی در 80 درصد موارد می‌باشد. با آنکه فقط در چند مورد با تشخیص افسردگی مواجه می‌شویم، اما در هیچیک از موارد درمان ضد افسردگی تجویز نشده است . سلکایند (Salkind 1969) ...

دراین مطالعه توصیفی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شدبه منظور تعیین میزان آگاهی ومهارت عملی دانشجویان پزشکی و ارزیابی وضعیت آموزشی آنان پیرامون اصول و عملیات احیاء دوگروه دانشجویان مقطع بالینی پیش کارورزی و کارورزی مورد مطالعه قرارگرفتند.دراین طرح 81نفر وارد مطالعه شدند آگاهی دانشجویان پیرامون ‏‎CPR‎‏ در غالب پرسشنامه ومهارت عملی آنان با استفاده از مانکن های استاندارد و چک لیست سنجیده شد.در نهایت امتیازات دانشجویان توسط آزمون ‏‎Mann-Whiteny‎‏ مورد بررسی قرارگرفت . ا ...