عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دوره های فراگیر برای نخستین بار در عمر آموزش عالی کشور بدون آزمون سراسری و براساس ضوابط و مقررات مربوطه اقدام به پذیرش دانشجو برای دانشگاه پیام نور نموده است. نوپا بودن این روش پذیرش از یک سو و چگونگی ادامه تحصیل در دانشگاه پیام نور برای دانشجویان این دوره ها از سوی دیگر انگیزه ای برای این تحقیق بود. در این تحقیق به بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره های فراگیر نسبت به دانشجویان رسمی و معادل در سال 1372 در چهار رشته تحصیلی ریاضی, زیست شناسی, ادبیات فارسی و علوم تربیت ...