عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه بدون تردید باید اذعان داشت که ارزشیابی بعلت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر نظام آموزشی ، یکی از گستره ترین مباحث برآیند آموزش است ولی ارزشیابی با وجود اهمیت فراوانی که دارد و نیز اختصاص دادن حجم عظیمی از مباحثات تربیتی به خود ،‌به مقدار کمی مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع می توان گفت ، تا کنون بیشتر از ضرورت اجرای ارزشیابی تا به کارگیری آن صحبت به میان آمده است . در واقع ارزشیابی امری نیست که بتوان آنرا به مدرسین تحمیل کرد ، بلکه در اثر بهبود و پیشرفت کلی کار ، ضرو ...

انسان در جهان بینی اسلامی داستانی شگفت دارد، انسان اسلام تنها یک حیوان راست قامت که ناخن پهن دارد و با دو پا راه می‌رود و سخن می‌گوید نیست، این موجود از نظر قرآن ژرفتر و مرموزتر از این است که به آسانی بتوان آن را شناخت. از نظر قرآن کریم انسان موجودی است برگزیده از طرف خداوند خلیفه و جانشین او در زمین «انی جاعل فی الارض خلیفه ...» نیمه ملکوتی و نیمه مادی، دارای فطرتی خدا آشنا، آزاد، مستقل، امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، مسلط بر طبیعت و زمین و آسمان ملهم به خیر و شر وجودش ...

چکیده ندارد.