عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اين پژوهش بررسي تاثير فراشناخت بر راهبردهاي مقابله اي استرس دانشجويان دورة كارشناسي سنين بين 23-18 سال بود . آزمودنيهاي اين تحقيق شامل 40 نفر از دانشجويان دورة كارشناسي دانشگاههاي استان اصفهان در سال تحصيلي 88-1387 بودند كه از طريق نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي و نمونه گيري داوطلبانه انتخاب شده بودند . 20 نفر از آنها به صورت داوطلبانه در گروه آزمايش و 20 نفر ديگر به همين صورت در گروه كنترل جايگزين شده بودند. فرضيات اين پژوهش عبارت بودند از : 1- بين ميزان استفاده ا ...

مطالعات فراوان نشان داده است که در كنار افراد وابسته به یکی از انواع مواد مخدر تعداد قابل توجهی از افراد را می توان یافت که از نظر شخصیتی و هیجانی مستعد اعتیاد به مواد مخدرند. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين شرم و احساس گناه با اعتيادپذيري در نوجوانان و نيز امكان پيش‌بيني اعتيادپذيري با استفاده از هيجانات خودآگاهي چون شرم و احساس گناه انجام شده است. شركت كنندگان در اين پژوهش 140 دانشجوي دختر و پسر كارشناسي دانشگاه‎هاي دولتي شهر تهران بودند كه به روش خوشه‎اي چند مرحله‌اي ان ...

برنامه درسی به نقشه ای مدون اطلاق می شود که در آن، آنچه را که دانشجویان باید در یک دوره آموزشی فرا بگیرند و یا تمام واحد های درسی مورد نیاز برای گذراندن آن دوره آموزشی، همچنین سر فصل های درسی، فعالیت های کلاسی، توانایی ها و مهارتهای علمی و فنی مورد انتظار از دانشجویان در پایان دوره و تغییرات مطلوب در جهت گیری ها و گرایش ها در دانشجویان در آن تعیین شده است. جدا از ماهیت تغییر پذیر نیاز های دانشجویان و جامعه، که ایجاد تغییر در تمامی سطوح برنامه درسی را ملزم می کند، رویکرد ها ...

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقشی اساسی در حوزه های گوناگون بازی می کند. یکی از حوزه هایی که با ورود فناوری اطلاعات، دچار تحول اساسی شده است، حوزه‌ی آموزش می باشد. معلم به عنوان یکی از مهم ترین عوامل آموزش و پرورش نیز تحت تأثیر شرایط جدید قرار می گیرد. در این شرایط وظایف جدیدی برای معلم تعریف می شود و از معلم انتظار می رود دانش آموز را برای ایفای نقش در عصر فناوری اطلاعات آماده نماید. بنابراین ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به تربیت معلم، از اساسی ترین شروط لازم برای تو ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل ویژگی های شخصیتی با ابعاد کمال گرایی و شیوه های مقابله با استرس در دانشجویان گروههای مختلف تحصیلی است. بدین منظور370 نفر(185 نفر دختر و 185 نفر پسر) از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مرودشت به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از گروههای مختلف انسانی، تجربی و ریاضی انتخاب شدند و به پرسشنامه های NEO، کمال گرایی و مقابله با استرس (WOCQ) پاسخ دادند. نتایج از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به شیوه گام به گام تحلیل گردید و نتا ...

در پی تغییر و تحولات متعدد در روانشناسی ، واژه هوش از یک مفهوم تک بعدی ( بینه،1905 ) به چند بعدی ( گاردنر، 1983 ) و سپس به یک مفهوم هیجانی ( سالوی و مایر،1990) تبدیل گردیده است. همانطورکه افراد در زمینه هوش دارای تفاوت هستند مطالعات انجام شده در زمینه روانشناسی شناخت نشان داده است که افراد دارای تفاوتهای فردی مهمی در زمینه مسائل شناختی هستند که در حل مشکلات و تصمیم گیری به آنها اتکا می کنند. از سوی دیگر، در دهه های اخیر رویکردهای سنتی یادگیری با ظهور تکنولوژیهای جدید نظر چند ...

پزوهش حاضر به منظور تعیین اثر بخشی آموزشجنسی بر افزای خویشتنداری جنسی دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد.جامعه اماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی علامه طباطبایی در سال 1388 گه طی فراخوانی از انها دعوت به عمل آمد، از بین کسانی که ثبت نام به عمل آورده بودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها آزمون خویشتنداری جنسی که به همراه آن تعدادی سوالات مربوط به اطلاعات شخصی اشخاص ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان خودتنظیمی و خلاقیت در دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی شهر تهران در نیمسال دوم تحصیلی 1390ََ-89 می باشد. برای نیل به این منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی، 189 دانشجوی درحال تحصیل در داشگاه های تهران، تربیت مدرس و علامه طباطبایی به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند و پرسشنامه های زمینه کلی یادگیری(WLA) و ادراک خلاقیت خاتنا-تورنس (KTCPI) را تکمیل نمودند. در تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، رگرس ...

این پایان نامه تلاشی بود برای سنجش ارتباط بین تمایلات ایدئولوژیک مترجمان با روش ترجمه ای که بر می گزینند. طرح این پروژه توصیفی، رابطه ای، مقایسه ای و مبتنی بر تحقیق است. یک آزمون ایدئولوژی و یک تست ترجمه برای تعیین نوع ایدئولوژی (لیبرال یا محافظه کار) و نوع ترجمه انتخابی (از بین سه نوع ترجمه تحت اللفظی اصلاح شده، معناگرا و ارتباطی) از 71 دانشجوی ترم 7 دانشگاه آزاد واحد مرکز گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که 20/5 درصد از دانشجویانی که تمایلات لیبرالی نشان داده بودند، ترجمه ...