عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مسئله اساسی در تحقیق حاضر نثر محتوای آموزشی دروس و دوره‌های کارورزی تدریس در تشکیل گرایش و اعتقاد به استفاده از روشهای اداره و مدیریت رفتار دانش‌آموزان است . در واقع می‌خواهیم بدانیم آیا این گرایش‌ها در شکل‌گیری جو مطلوب کلاس درس جوابگوی انتظارات جامعه متغیر و نیازهای نوجوانان و جوانان است یا خیر. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین رشته تحصیلی و اعتقاد به روش اداره و مدیریت رفتار دانش‌آموزان و بررسی ارتباط بین جنسیت و اعتقاد به روش اداره و مدیریت رفتار دانش‌آموزان در کلاس درس م ...

از آنجا که به نظر می‌رسد شرکت منظم در فعالیت‌های ورزشی و تداوم آن می‌تواند تا اندازه‌ای اثرات منفی و مخرب ناشی از کم تحرکی را بر توانایی‌های جسمانی و روانی انسان در جوامع ماشینی و صنعتی امروز کاهش دهد، محققان در این تحقیق قصد دارند تا با تعیین اعتبار روانی پرسشنامه‌های مورد استفاده، تفاوت‌های موجود در برخی از ویژگی‌های مهم روانشناختی که در افزایش توانایی‌های بهره‌وری و پیشرفت شغلی و شخصی نقش عمده‌ای دارند، در دانشجویان پسر و دختر ورزشکار و غیر ورزشکار ارزیابی نمایند. در این پ ...

286 دانشجوی ورزشکار و 340 دانشجوی غیرورزشکار دختر و پسر از داشنگاههای دولتی مستقر در تهران با هدف توصیف و مقایسه برخی از ویژگیهای روانشناختی ورزشکاران و غیرورزشکاران در این تحقیق شرکت کردند. ابزار اندازه‌گیری تحقیق یک پرسشنامه ویژگیهای فردی و یک پرسشنامه 50 سوالی در مورد اعتماد نفس ، تمرکز حواس ، انگیزش ، انرژی روانی، تنظیم هدف ، و تصویرسازی ذهنی است که قبل از اجرا اعتبار و روایی پرسشنامه دوم در جامعه تحت بررسی معیین شده بود. فرضیه‌های تحقیق در کل بیان می‌دارد که شرکت منظم و ...

سنجش نگرش‌ها به عنوان یک فعالیت علمی برای بدست آوردن اطلاعات مفید و سازنده از قدیم‌الایام در کلیه کشورهای پیشرفته در حال توسعه وجود داشته و دارد و بیشتر در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌پذیرد. در این پژوهش نگرش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر و پسر و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و بهره هوشی این دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مشخص می‌گردید. فرضیه‌های این پژوهش عبارتند از: -1 بین نگرشهای فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر با پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ...

سنجش نگرش های به عنوان یک فعالیت علمی برای به دست آوردن اطلاعات مفید و سازنده از قدیم الایام در کلیه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه وجود داشته و دارد و بیشتر در زمینه های اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی صورت می پذیرد در این پژوهش نگرش فرهنگی - اجتماعی دانشجویان دختر- پسر بررسی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و بهره هوشی این دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مشخص می گردد. فرضیه های این پژوهش عبارتند از : 1- بین نگرش های فرهنگی - اجتماعی دختر با پیشرفت تحصیلی آنان رابط ...

افسردگی، متداول‌ترین نوع اختلال روانی است . حداقل 5 درصد مردان، 9 درصد زنان در طول عمرشان شاخص ابتلای به افسردگی را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی در میان دانشجویان دختر و پسر رشته‌های زبان انگلیسی و علوم تربیتی بوده است ، تحقیق از نوع توصیفی پیمایش بوده و جامعه آماری کلیه دانشجویان این دو رشته شامل 1260 نفر و نمونه آماری 20 درصد جامعه 130 نفر از دانشجوان علوم تربیتی (دختر و پسر) به صورت تصادفی انتخاب شوند. آزمون اجرا شده تست افسردگی بک Beck بود ...

هدف تحقیق بررسی اثر ریلکسیشن تواءم با حساسیت‌زدایی نظامدار در کاهش میزان اضطراب دانشجویان اضطراب‌دار است . روش تحقیق آزمایشی است . با استفاده از اضطراب‌سنج زانگ (S.A.S) میزان اضطراب افراد با شرکت‌کننده در پیش از اعمال روش درمانی و پس از آن اندازه‌گیری شده است . آزمودنیها را 28 نفر دانشجوی اضطراب‌دار دختر و پسر دوره کارشناسی تشکیل داده‌اند که از میان 98 شرکت‌کننده در پیش‌آزمون از دو دانشگاه تربیت معلم (شعبه حصارک کرج) و علامه طباطبائی انتخاب شده و به دو گروه همتای 14 نفره (آزم ...

هدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط بهره هوشی با زمان های واکنش و حرکت در دختران دانشجوی ورزشکار و غیرورزشکار بود. بدین منظور نمونه گیری به صورت داوطلبانه و انتخابی از جامعه دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شد. در نهایت از میان دانشجویان تربیت بدنی تعداد 64 نفر با میانگین سنی 53/1 ± 26/22 سال، که حداقل دارای دو سال فعالیت مستمر ورزشی بوده به عنوان گروه ورزشکار و از میان دانشجویان سایر رشته ها نیز تعداد 60 نفر با میانگین سنی 88/1± 72/21 سال، که دارای هیچ گونه سابقه منظم ورزشی نبو ...

با توجه به هدفهای اساسی این تحقیق که بررسی مشکلات دانشجویان (پسر و دختر) و اثرات آن در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل می‌باشد، لذا جهت انجام پژوهش حاضر لازم است پس از تصویب طرح، اقدام به تهیه ابزارهای گردآوری اطلاعات (پرسشنامه محقق ساخته)، نموده پس از اجرای پرسشنامه مقدماتی و انجام اصلاحات ضروری و تعیین نمونه آماری متناسب به روش تصادفی طبقه‌ای و مراجعه به پرونده تحصیلی دانشجویان مربوطه و دریافت اطلاعات لازم، نسبت به طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های ...