عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه در ادامه ی تحولات در فناوری و نظام های اقتصادی این توقع بجاست که دانشگاه ها در کنارپژوهش و آموزش، وظیفه ی دیگری را نیز به عنوان محرک های ابتکار و رشد اقتصادی هر منطقه بر عهده گیرند و به جاست که هر گونه تحول از طریق برنامه درسی که قلب مراکز دانشگاهی، آیینه نقشها و اهداف آموزش عالی می باشند صورت گیرد. کارآفرینی به عنوان یک موضوع تازه ایحاد شده نیازمند آموزش مدون و حساب شده می باشد تا دانشگاه ها بتوانند از این طریق خود را در روند جهانی شدن حفظ نمایندو رشته علوم تربیتی به ...