عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عوامل متعددی مانند آتش سوزی، چرای دام، نوع جامعه گیاهی، عوامل خاکی و غیره بر روی بانک بذر خاک و جوانه زنی آن تأثیر دارند. فضولات دامی و لگد کوبی خاک می توانند به طور مستقیم و غیرمستقیم برجوانه-زنی بذور خاک اثرگذارند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ادرار دام و لگد کوبی خاک توسط دام بر روی جوانه-زنی بانک بذر خاک مرتع می باشد. این مطالعه در مراتع شهرستان دره شهر واقع در جنوب شرقی استان ایلام انجام شد. مطالعه در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل بان ...
نمایه ها:
رویش | 
دام | 
مراتع | 

نظر به اهمیت مراتع و نظام بهره برداری در تامین نیاز غذایی روزانه بشر و هم چنین اهمیت انرژی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و تخمین بازدهی فعالیت های دامداری پژوهش حاضر در مراتع منطقه بلده نور در استان مازندران انجام گرفت. اساس این مطالعه بر انجام عملیات میدانی یکساله از 15 فروردین 1391 تا 15 فروردین 1392 انجام گرفته است. در این مطالعه به بررسی انواع فعالیت دام و دامدار، تقویم کاری دامداری، رژیم غذایی دام و شرایط پوشش گیاهی، تخمین انرژی مصرفی در دامداری، بیلان انرژی و بررسی ...

در ابتدا به کمک پایش صحرایی محدوده مورد چرای دامها مشخص شد. جهت مطالعه پوشش گیاهی از روش پلات اندازی با پلاتهای یک مترمربعی به صورت تصادفی 30 پلات در هرتیپ استفاده شد. در هر پلات اقدام به بر‌داشت خصوصیات پوشش‌گیاهی ا‌ز قبیل اطلاعات مربوط به تولید و درصد تاج پوشش محاسبه شد. در این مطالعه ابتدا گونه‌های مهم و کلیدی مراتع منطقه و همچنین گونه‌های همراه شناسایی شد و ارزش‌رجحانی گونه‌های منتخب بررسی گردید. برای بررسی رژیم غذایی از روش شمارش لقمه و زمان‌سنجی با بکارگیری گوسفند در در ...

سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده که تحقق آن تمامی قشرها و بخش‌های اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سیاست‌ها، ازجمله مهم‌ترین راهبردهای اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به شمار می‌آیند. در مطالعه حاضر، آثار سیاست‌های حمایتی از زیربخش دام و طیور بر بهره-وری کل عوامل تولید این زیر بخش در طی سال‌های 1370 - 90 مورد بررسی قرار گرفته است. کالاهای مورد بررسی سه محصول عمده این زیر بخش یعنی گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ بود. ...

دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها، ارزش‌ها، روش‌ها، ابزار و آگاهی‌های محلی آنان را در برمی‌گیرد. بنابراین بخش اصلی و اساسی نظام دانش هر کشور، را باید دانش بومی آن کشور دانست. یکی از مهم‌ترین فرآیندها در اکوسیستم‌های مرتعی فرآیند چرا است که دارای دو وجه "چریدن" و "چراندن" است. در نظام‌های بهره‌برداری از مرتع در ایران "چراندن" اهمیت ویژه‌ای برای پژوهش پیدا می‌کند. بر این اساس مدلی ارائه کرده‌اند که مبتنی بر نقش انسان در تنظیم الگوهای زمانی و مکانی چرای دام بوده ...

مراتع کشور با سطحی معادل 86 میلیون هکتار بیش از 53 درصد از مساحت ایران رادر بر می گیرد تردیدی وجود ندارد که این عرصه وسیع بستر تداوم حیات و توسعهء پایدار کشور بشمار می‌آید و مدیریت آن بدون توجه به ابعاد جمعیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بهره‌برداران آن امکان پذیر نخواهد بود. امروزه اقتصاد بخش قابل توجهی از خانوارها، به مراتع وابسته است و کشور ما نیز از نظر تعداد جمعیت دام سبک در رده‌های بالای جهانی قرار دارد. به نظر می رسد در حال حاضر با توسعه شهر نشینی و جاذبه های شهری شاهد کا ...

حدود 30 تا 40 درصد از ناباروری‌ها در جنس نر به دلایل ناشناخته است. مشخص شده است که ژنتیک در اختلال روند اسپرماتوژنز سهم دارد و درمیان عوامل مورد مطالعه، ریزحذف های کروموزوم Y یکی از شایع ترین آن هاست. مطالعات بر روی ریزحذف های نواحی AZF کروموزوم Y نتایج بسیار متفاوتی را نشان داده است. در این مطالعه، به منظور بررسی مقایسه ای نواحی ژنومیAZF وSRY در کروموزوم Y انسان و دام(شامل گاو و گوسفند) و تشخیص ناباروری به کمک STS (Sequence-Tagged Sites) مارکرها از نمونه خون 45 مرد نابارو ...

در منطقه بانه نوعی دانش بومی جنگلداری شکل گرفته تا جامعه محلی را در سطح خانوار قادر سازد که با بهره برداری مستمر از منابع جنگلی، بقای خویش را استمرار بخشد. در این شکل ازجنگلداری سنتی، هر خانوار که به صورت عرفی جنگلی را در اختیار دارد، با بکارگیری ترکیبی از روش شاخه زاد همسال روی درخت (روی تنه وتاج) وشاخه زاد ناهمسال ( روی زمین ) علوفه دام ها و چوب هیزمی وساختمانی مورد نیاز خود را تامین می نماید. در این تحقیق، سه توده کمتر دست خورده درسه منطقه مختلف از جنگل های شهرستان بانه ان ...

درمنه‌زارهای ایران با وسعت 3971 میلیون هکتار، 46/75 درصد از پوشش مراتع را به خود اختصاص می‌دهند و بزرگترین عنصر منطقه ایران و تورانی محسوب می‌گردند که علاوه بر چرای دام‌های محلی و عشایری در طول سال مورد استفاده حیات وحش نیز قرار می‌گیرند. به منظور تعیین چگونگی مدیریت بهینه و پایدار این مراتع در این تحقیق مدل پیش‌بینی تولید مرتع با استفاده از مدل SWAT در حوزه آبخیز حبله‌رود واقع در استان‌های تهران و سمنان تعریف و مورد ارزیابی قرار گرفت. این حوضه با توجه به شرایط آب‌ و هوایی ن ...